Tööstuse valdkond

Toodete sertifitseerimine on nende vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole ehk sertifitseerimisasutuse poolt. Oleme akrediteeritud EAK poolt kui sertifitseerimisasutus, akrediteeringutega saab tutvuda EAK kodulehel http://www.eak.ee/. Meie sertifikaate tunnustab rohkem kui 35 rahvuslikku ja rahvusvahelist akrediteerimisorganisatsiooni üle maailma.