AJALUGU

Kust me tuleme…

 

Information Office for Maritime Insurance'il, mis asutati 1828. aastal Belgias, oli lihtne ülesanne: jagada laevade kindlustusfirmadele õiglast teavet laevade ja seadmete seisukorra ja väärtuse kohta.

 

1829. aastal sai firma uueks nimeks Bureau Veritas, ametliku logona võeti kasutusele Tõe embleem ja loodi esimene laevaregister umbes 10 000 laeva andmetega. 1833 kolis peakontor Antwerpenist Pariisi, kuhu 1830. aastal oli rajatud harukontor.

 

Firma liikus ühelt alalt teisele, laienedes sellistele uutele tegevusaladele nagu materjalide kontroll – raua ja terase kontroll tärkavas raudteetööstuses – ja vabrikuseadmete inspekteerimine. 1922. aastal usaldas Prantsusmaa valitsus Bureau Veritasele ametliku kontrolli tsiviilõhusõidukite lennukõlblikkuse üle. Bureau Veritas laienes ka autotööstusesse, luues 1927. aastal teenistuse busside, reisivagunite ja veoautode kontrolliks.

… kuhu me läheme

 

Mida oleme sellest ajast saadik loonud? Mitmekülgse teenuse edukaks tulevikuks.

 

Kui soovid ajaloo kohta täpsemalt lugeda, klõpsa allolevatel linkidel:

Ettevõtte sünd, 1828

Laiema avalikkuseni jõudmine, 1830-1980

Ettevõtluse laiendamine, 1980-1990

Strateegilised visioonid ja ühinemised, 1990-2000

Kindlate kasvuplatvormide ehitamine , 2000 ja edasi

Bureau Veritas Eestis

Suunanäitaja

 

Ettevõtte sünd, 1828

 

1821. aasta talvel möllasid Euroopas raevukad tormid, mis põhjustasid umbes 2000 laevahukku ja üle 20 000 surma. Kindlustusfirmade jaoks oli olukord katastroofiline. Suur osa neist läks pankrotti ja ellujäänute jaoks oli püsimine konkurentsis uute turule sisenejate kõrval eriti raske. Just sellel kriitilisel ajal rajasid kaks kindlustusagenti Alexandre Delehaye ja Louis van den Broek ning kindlustusmaakler Auguste Morel ettevõtte “Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes” (Information Office for Maritime Insurance).

 

Ettevõte asutati Antwerpenis (Belgias) juunis 1828 ja selle ülesanne oli lihtne: hoida kindlustusandjaid kursis mitmesuguste kindlustustasudega ja anda laevade kindlustusfirmadele õiglast informatsiooni laevade ja seadmete seisukorra ja väärtuse kohta.

 

Just uus metoodika oli see, mis eristas ettevõtet konkurentidest.

 

Lisaks laeva navigeerimise tüübi äranäitamisele omistati igale alusele riskimärge (3/3, 2/3, 1/3). Arv saadi aluse ehitust, materjalide kvaliteeti, šabloonmõõtude tugevust, vanust, varasemaid õnnetusi ning laeva kere ja taglase tehnilise hoolduse olukorda arvestades.

1829. aastal nimetati ettevõte ümber Bureau Veritas’eks, loodi esimene laevaregister, mis sisaldas 10 000 laeva andmeid, ja ettevõtte sümboolikaks valiti Tõe embleem.

 

Tõde ja tunnistus

 

Algse sümboolika kavandas 1829. aastal Achille Deveria ja graveeris Jacques-Jean Barre. See kujutas kaevust kerkivat alasti naise kuju, mis sümboliseeris Tõde. Sümboolika loojad selgitasid oma teose mõtet iga Registri väljaandega kaasnevas kirjas. Mõte oli selgelt formuleeritud: „otsida üles Tõde ja kõnelda sellest erapooletult“.

 

Üles

 

Laiema avalikkuseni jõudmine (1830-1980)

 

1830. aastal rajati Pariisis harukontor. 1833. aastaks oli tegevus niipalju laienenud, et ka peakontor koliti Prantsusmaa pealinna.

Uue juhatuse taktikepi all liikus noorenenud ettevõte ühelt tugevalt tegevusalalt teisele, nagu näha sellest esimesest tunnistusest:
„Selle käsiraamatuga (Bureau Veritase Register) ei ole võrreldav mitte miski mitte üheski tööstusharus ei Prantsusmaal ega ülemeremaades, niivõrd hädavajalik on see kindlustajale ja niivõrd kasulik laevandusärile tervikuna. Me ei saa aru, kuidas see organisatsioon ei saa riiklikku toetust, sest meie arvates seisab see ettevõte lisaks kasulik olemisele peamiselt avalike huvide eest."

                                                         Kindlustusandjate ajakiri Revue des Assurances, 1830

 

Bureau Veritas’e olemasolu ei jäänud märkamatuks ka mujal. Jules Verne nimetas ettevõtet kolmes oma romaanis:
- „20 000 ljööd vee all" (1869),
- „Saladuslik saar" (1874),
- „Le Chancellor" (1875).

 

... ning nimi „Bureau Veritas” leidis tee nii prantsuse sõnaraamatusse Larousse kui ka sõnaraamatusse Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913).

 

Ülemaailmne laienemine

 

Kahtlemata oli parim märk Bureau Veritase elujõust selle järjest kiirenev ülemaailmne laienemine – esialgu Euroopas, seejärel Ameerikasse ja lõpuks teiste maailmajagude peamistesse sadamatesse.

 

Koos tööstusrevolutsiooni laienemisega laiendas ka Bureau Veritas oma teenuste valikut. Raua ja terase kasutuselevõtt laevaehituses oli muutnud materjalide kontrolli tehastes ülioluliseks. 1910. aastal loodigi uus teenus – materjalide kontroll. Selle eesmärk oli kontrollida kõiki materjale mida kasutati tööstsues, alates tööstusseadmetest kuni diiselmootorite, vedurite ja muude sarnaste objektideni.

 

Seejärel usaldas Prantsusmaa valitsus 1922. aastal Bureau Veritasele ametliku kontrolli tsiviilõhusõidukite lennukõlblikkuse üle. (Ettevõtte põhjalikud kogemused merenduse alal olid juba osutunud väga väärtuslikeks.) Uus lennundusteenistus kehtestas põhjalikud protseduurid, mis põhinesid perioodilistel ülevaatustel vastavalt spetsiifilistele reeglitele.

 

Sarnaselt viisid kindlustuskompaniide taotlused teha Prantsusmaal busside, vagunite ja veoautode regulaarseid tehnilisi ülevaatusi mootorsõidukite teenistuse loomiseni 1927. aastal.

 

Üha suureneva õnnetuste hulga tõttu Teise maailmasõja järel tekkinud ehitusbuumi ajal taipasid kindlustusandjad, et nad ei ole enam ilma sõltumatu osapoole eelhindamiseta võimelised riske katma. Jällegi tuli Bureau Veritas turu soovidele vastu ja asutas 1929. aastal ehitiste ja tsiviilehituse kontrolliteenistuse.

 

1932. aastaks oli Bureau Veritas rajanud metallurgiliste ja keemiliste analüüside läbiviimiseks ja ehitusmaterjalide testimiseks omaenda laborid Pariisi lähedal Levallois-Perret's.
 

Üles

 

Ettevõtluse laiendamine, 1980-1990

 

1980. ja 1990. aastate vahel asutas Bureau Veritas klientide erivajaduste rahuldamiseks mitu uut tütarettevõtet.

Bivac – 1984. aastal pöördus Bureau Veritase poole Nigeeria valitsus palvega teha importkaupade transpordieelset kontrolli. See oli ettevõtte jaoks uus ärivaldkond ja pärast selles kiiresti meisterlikkuse saavutamist pakuti teenust ka teistele riikidele. Varsti rajati koostööks erinevate riikide valitsustega ülemaailmne võrgustik.

 

BVQI – Nüüd Bureau Veritas Certification – 1988. aastaks olid kvaliteedinõuded ja ISO standardite järgne sertifitseerimine saanud paljude ettevõtete jaoks võtmeküsimuseks. Bureau Veritase tugev positsioon võimaldas tal vastata kasvavale vajadusele kolmanda osapoole sõltumatu sertifitseerimise suhtes.

 

Veritas Auto – 1990. aastal loodi mootorsõidukite regulaarse kontrolli haldamiseks tütarettevõtte. See tegevus loovutati paar aastat hiljem.

Üles

 

Strateegilised visioonid ja ühinemised, 1990-2000 

  

1995. aastal andsid ettevõtte kaks uut aktsionäri CGIP ja Poincaré Investissement uut hoogu Bureau Veritase tegevusse. Samal ajal arenes ülemaailmne majanduskeskkond üha kiiremini. Aasia majandusbuum ja tugevate majanduste esilekerkimine Venemaal ja Ida-Euroopas kujundasid turgu ümber. Enamgi veel, Euroopas ja Põhja-Ameerikas saabus kasvav tähelepanu kvaliteedi, tervishoiu, ohutuse ja keskkonnateemadele käsikäes uute regulatsioonide kiire levikuga. Kiiresti arenevad riigid asusid viima oma regulatsioone vastavusse USA ja Euroopa omadega. Erinevatele standarditele vastavuse hindamine muutus populaarseks, sest arenenud majandused nõudsid ka teistes maailmajagudes asuvatelt tarnijatelt samadele normidele vastamist.

 

Sellises keerulises keskkonnas kehtestas Bureau Veritas välisel kasvul põhineva prioriteetide süsteemi, mis aitas tugevdada tema positsiooni arenenud majandustes.

 

Suuremad ühinemised

 

1996. aastal toimus oluline ühinemine Prantsusmaal: Bureau Veritas omandas 100% CEPi varadest ja temast sai Prantsusmaa juhtiv ehituskonstruktsioonide vastavushindaja.

 

Varsti pärast seda omandasid kaks tunnustatud USA ettevõtet katselaborid Aasias – ACTS (Acts Testing Labs) 1998. aastal ja MTL (Merchandise Testing Laboratories) 2001. aastal –, see lisas ettevõtte portfelli uue põhikompetentsi: nüüd on ettevõtte positsioon tarbekaupade testimisel palju kindlam. Tarbekaupade teenuste divisjon on nüüdseks üks maailma juhtivatest tarbekaupade tootjatele ja jaekaupmeestele kvaliteedihindamise teenuse pakkujatest.

 

Üles

 

Kindlate kasvuplatvormide ehitamine, 2000 ja edasi

 

Viimasel paaril aastal on Bureau Veritas oma organisatsiooni tõhustanud, et võimaldada paremat turufookust ja hoida tugevat kasvuhoogu. Nüüd on grupi struktuuris kaheksa ülemaailmset äri:
- laevandus,
- tööstus,
- inspekteerimine ja taatlemine,
- tervishoid, ohutus ja keskkond (HSE),
- ehitus,
- sertifitseerimine,
- tarbekaupade teenistus,
- teenused valitsustele ja rahvusvaheline kaubandus.

 

Bureau Veritas on kaheksa ülemaailmse tegevusvaldkonnaga saavutanud tugeva konkurentsieelise järgnevalt:
- Kõik kaheksa ülemaailmset tegevusvaldkonda on positsioneeritud kõrge potentsiaali ja olulise kasvuga turgudel.
- Ülemaailmne turuliider igas valdkonnas.
- Võime kasutada tõhusat ja tihedat rahvusvahelist võrgustikku.
- Põhjalikud tehnilised teadmised ja oskused, mida tunnustavad vastavad asutused ja akrediteerimisorganid.
- Kiire kasv tänu ühinemistele.

 

Ühinemistegevus on olnud eriti aktiivne viimasel viiel aastal ja nii on Bureau Veritasel esile kerkinud tugevad kasvuplatvormid, eriti kolmes riigis:
 

Ameerika Ühendriigid:

Pärast ühinemist US Laboratories'ega 2003. aastal tugevdas Grupp oma positsiooni USAs veelgi, kui ta omandas 2004. aasta alguses ettevõtted Berryman & Henigar ja Graham Marcus, millede teenuste hulgas on seaduste järelevalve, programmi- ja ehitusjuhtimine, varahaldus ja keskkonnateenused. 2005. aasta algul omandas Grupp ka Linhart Petersen Powers Associatesi (LP2A), mis on spetsialiseerunud USA omavalitsustele osutatavatele teenustele, eriti ehitusjärelevalvele. Hiljem võimaldas OneCISi – üks OneBeaconi kindlustusgrupi kontrollidivisjonidest – omandamine Bureau Veritasele juurdepääsu surveseadmete kontrollile ja hindamisele vastavalt riigis kehtivatele ASME standarditele. Ning 2005. aastal tugevdas Claytoni ja NATLSCO omandamine Bureau Veritase kvaliteedi-, tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnateenuste (QHSE) osutamise võimalusi.

 

Suurbritannia:

Riigis, kus viimastel aastatel on hoogsalt infrastruktuuri ja ehitusse investeeritud, omandas Bureau Veritas 2002. aastal Weeksi grupi. See suurendas märkimisväärselt meie keskkonna- ja ehitusgeoloogiaalaste konsultatsioonide pakkumise võimalusi kogu riigis, samuti suurendas ka ehitusmaterjalide ja analüütilise keemia katselaborite hulkae. Veel üks oluline verstapost oli Suurbritannia turu juhtiva QHSE pakkuja Casella omandamine 2005. aastal.

 

Austraalia:

2006. aastal omandas Bureau Veritas kolm ettevõtet Austraalias, et ehitada üleriigiline HSE platvorm: Kilpatrick, Intico ja IRC. Intico oli lisaks ka hästi esindatud mäetööstuse kontrolliteenustes.

 

Üles

 

Bureau Veritas Eestis 

 

Eestis alustas Bureau Veritas tegevust aastal 1993 kui palgati mereinspektor, kes alustas laevade inspekteerimist esialgu BV Soome kontori nimekirjas. Ametlikult registreeriti Bureau Veritas Eesti AS aastal 1994. Aastast 1996 muudeti ettevõtte juriidiline vorm aktsiaseltsist osaühinguks. Kui esimestel aastatel oli peamiseks tegevusvaldkonnaks laevade klassiühinguga seotud inspekteerimised, siis aastal 1996
alustati kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimistegevusega. Esimeseks sertifitseerimisosakonna juhiks oli Tiit Hindreus. Esimeseks sertifitseeritud ettevõtteks sai aastal 1997 ESS Tallinn AS (praegune AS G4S). Pärast seda on ettevõte jõudsalt arenenud igal aastal. Praeguseks hetkeks on meie sertifitseeritud klientide arv kasvanud üle 600 ja turuosa on stabiilselt 60%. Peamisteks sertifitseerimisvaldkondadeks on kvaliteedijuhtimissüsteemid (ISO9001:2008), keskkonnajuhtimissüsteemid (ISO14001:2004) ja töötervishoiu ja -ohutuse süsteemid (OHSAS18001). Lisaks on meie kliente ka sellistest valdkondadest nagu toiduohutus (ISO22000), autotööstus (ISO/TS 16949:2002) ja meditsiinitehnika (ISO13485:2003).
Alates juunist 2009 loodi tööstuskontrolli osakond, kelle põhiülesandeks on toodete sertifitseerimine ja inspekteerimine. Seoses tegevusvaldkondade laienemisega ja klientide kasvuga on suurenenud ka meie töötajate arv, ulatudes käesolevaks hetkeks 17 töötajani.
                                                                                                                                                                      Üles
Suunanäitaja

 

Tugev orgaaniline kasv ja üle viiekümne ühinemise viimase kümne aasta jooksul on viinud meid juhtivale kohale meie teenuste turul ja andnud meile laiad ja konkurentsitult parimad teadmised QHSE juhtimisküsimustes.

 

Nüüd soovime jagada neid teadmisi teiega.
 

Üles

 

 

Võta meiega ühendust

Bureau Veritas

Telefon: +372 667 6610

Saada e-kiri
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLAND
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Muud veebilehed
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Vali tegevusvaldkond/toode ja/või teenus
Teie tegevusala

Teie toode/teenus

Meie teenused