VÄÄRTUSHINNANGUD JA EETIKA

Meie väärtuste austamine

 

Meie põhiväärtused on kindlaksmääratud ja absoluutsed. Need keskenduvad aususele ja eetilisusele, erapooletule nõustamisele ja hindamisele, austusele kõigi isikute vastu, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele vastutusele.

 

Need väärtused moodustavad Bureau Veritase „vundamendi", millele igaüks meist alla kirjutab.
Nad tugevdavad meie ühtsust ja sidusust ning tagavad meie kasumliku kasvustrateegia toimimise.
Kaks põhiväärtustest:
- ausus ja eetilisus,
- erapooletu nõustamine ja hindamine
olid hiljuti meie erialatöötajate tehtud uurimistöö fookuses.

 

Töö algatajaks oli Rahvusvaheline Inspekteerimisorganisatsioonide Liit (IFIA). Liidu eesmärk on arendada välja kõiki IFIA liikmeid reguleeriv vastavusprogramm. Programmi eesmärk on tugevdada eriala staatust tagades, et iga IFIA liige:
- peab kinni professionaalse käitumise miinimumstandarditest kogu organisatsioonis,
- tagab eetilise käitumise,
- tagab oma teenuste aususe.

 

IFIA liikmena oleme pühendunud kogu meie organisatsiooni katva vastavusprogrammi arendamisele ja täitmisele. Selle programmi põhimõtted ja reeglid sisalduvad käesolevas eetikakoodeksis, mis kajastab kõiki IFIA vastavuskoodeksi nõudeid.

 

Kõik töötajad ja juhid vastutavad selle eest, et nõuetele vastavus saaks meie äriprotsesside ja tulevase edu eluliselt tähtsaks osaks.

 

Ausus ja eetilisus

 

Me käitume heas usus, ausalt ja õiglaselt.
Me teeme seda, mida oleme lubanud.
Me formuleerime oma lepingud ja toimingud selgelt ja täidame need vastavalt.
Me järgime ettevõtte poliitikat ja protsesse.
Me hoiame äri- ja isikliku informatsiooni konfidentsiaalsust.
Me juhindume kohalikest ja rahvusvahelistest eetika- ja professionaalsetest standarditest.
Me pakume vajalikku teavet, juhtnööre ja koolitust, et tagada meie meeskondade tervishoid ja ohutus tööl.
Meilt kõigilt nõutakse tervishoiu- ja ohutusalaste kohustuste täitmist tööl.
 

 

 

Erapooletu nõustamine ja hindamine

 

Me anname professionaalset ja erapooletut nõu.
Meie raportid on korrektsed ja kooskõlas meie parimate tavadega.
 

 

Austus kõigi vastu

 

Me kohtleme teisi vastavalt nende õiguslikule seisundile.
Me arvestame, milliseid tagajärgi meie tegevus võib teistele põhjustada.
Meie isiklikku panust tunnustatakse ja hinnatakse ning meie tegevusele antakse täpset tagasisidet.
Me austame erinevusi, hoolime teistest ega diskrimineeri kedagi rassi, päritolu, vanuse, soo või usuliste ja poliitiliste tõekspidamiste tõttu.
 

 

Sotsiaalne ja keskkonnaalane vastutus

 

Ettevõtete kasvavad kohustused ühiskonna ees on tekitanud uued väljakutsed, kuidas ühendada kasumlikkust ja vastutust.
Tänu teadlikkusele neist uutest riskidest luuakse uusi nõudeid ja tegevusi ning see mõjutab nii ettevõtte organisatsiooni- kui ka juhtimistaset.
Bureau Veritas tervikuna ja iga töötaja üksikult arvestab oma tegevuste mõjuga ühiskonnale, inimestele ja ärile.
 

 

Keskkond

 

Bureau Veritas kinnitab, et tänu sellele, et me järgime seadusi ja käitume õigesti, oleme head naabrid kogukondadele oma ettevõtluskeskkonnas.

 

Võta meiega ühendust

Bureau Veritas

Telefon: +372 667 6610

Saada e-kiri
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLAND
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Muud veebilehed
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Vali tegevusvaldkond/toode ja/või teenus
Teie tegevusala

Teie toode/teenus

Meie teenused