ISO 50001 sertifitseeritud ettevõtetele on mitmed soodustused

07/11/17

Energiaauditi läbiviimise kohustus suurettevõtetele
Energiamajanduse korralduse seadus §28 lõige 1 kohustab suurettevõtteid läbi viima ettevõttesisest energiaaudit iga nelja aasta järel, mis põhineb Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artiklil 8.  Suurettevõtjad on kõik ettevõtjad, keda ei saa liigitada väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaks (VKE- ks). VKE kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle käive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.
Ettevõtetele kes on sõltumatu asutuse poolt energia- või keskkonnajuhtimissüsteemi osas sertifitseeritud, ei ole energiaauditi läbiviimise kohustust tingimusel, et asjaomane juhtimissüsteem hõlmab endas energiaauditit, mille aruanne vastab seaduses sätestatud miinimumnõuetele.

 

Suure elektritarbimisega ettevõttele kehtestatakse soodusaktsiisimäär
Rahandusministeerium on ette valmistanud Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muudatuse eelnõu, millega kehtestatakse töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtetele (elektrointensiivsed ettevõtted) maksustatava elektrienergia soodusaktsiisimäär 0,5 eurot megavatt-tunni kohta. Seaduse muudatuses sätestatakse tingimused, millele töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtja peab vastama saamaks energia aktsiisivabastuse loa, mis on tähtajatu. Esimeseks tingimuseks on ettevõtja energiajuhtimissüsteemi vastavus standardile ISO 50001. Vastavus standardile tagab eeldatavalt, et ettevõtja on teinud kõik selleks, et viia energiakulud miinimumini.
Eelnõu järgi algab elektrienergia aktsiisi osalise tagastamise aluseks olev ajavahemik ettevõtja energiajuhtimissüsteemi standardile ISO 50001 vastavuse kuupäevast. Seega ei ole vaja ära oodata seaduse muutmise jõustumist, vaid kasulikum on ISO 50001 nõuete juurutamise ja sertifitseerimisega alustada kohe.

 

Energiajuhtimissüsteem ISO 50001
Energiajuhtimissüsteemi standardi põhimõtete rakendamine aitab vähendada kulusid ning ja ühtlasi mõju loodusele ja ühiskonnale.  Esimese aasta jooksul on standardi nõudeid järgides ning pideval arengul põhinedes hinnatud energiakulu vähenemine 15%-30%. See sõltub tegevusvaldkonnast ning organisatsiooni varasemast energiapoliitikast.
Energiajuhtimissüsteemi peamised nõuded:
- tippjuhtkond peab sisse seadma, rakendama ja toimivana hoidma organisatsiooni energiapoliitika kohustumusega saavutada parendatud energiatulemuslikkus;
- vii läbi energiaülevaatus kõigi tegevuste osas (sh eelnenud-, hetke- ja tulevikuperioodi energiatarbimine);
- määratle prioriteedid ja püstita asjakohased eesmärgid ja ülesanded kasutades energiatulemuslikkuse indikaatoreid ning sea sisse energia mõõtmise kava;
- identifitseeri peamised faktorid mis mõjutavad energia tarbimist;
- määra kindlaks energia tarbimist mõjutavate tegurite vahelised seosed;
- hinda perioodiliselt  tuleviku perioodi oodatavat energiatarbimist ja tuvasta energiasäästu võimalused;
- võtta arvesse energia tarbimine kõigi hangete (seadmed, materjalid ja teenused) ja arendustegevuse otsustusprotsessi käigus;
- tee kindlaks kohaldatavad õigusaktid ja muud nõuded (näiteks kliendi erinõudmised);
- vii läbi juhtkonnapoolne ülevaatus veendumaks, et poliitika on ellu viidud ja juhtimissüsteem on jätkuvalt sobiv, adekvaatne ja tulemuslik.
Need standardi poolt nõutud tegevuspõhimõtted on võimalik integreerida teiste juhtimissüsteemidega, näiteks ISO 9001 või ISO 14001. Sellisel juhul peavad ISO 50001 tegevuspõhimõtted olema osa ettevõtte juhtimisprotsessi tuumikust tagamaks energiajuhtimissüsteemi edukat toimimist.

ISO 50001 on tõlgitud eesti keelde ja avaldatud Eesti standardina EVS-EN ISO 5001:2011. 25.09.2017 a seisuga on Eestis väljastatud viiele ettevõttele ISO 50001 sertifikaat (http://eaq.ee/sisu/sertifikaatide-andmebaas). Kogu maailmas on ISO 50001 sertifikaate väljastatud enam kui 20000 (allikas: ISO Survey 2016). Arvestades energia osatähtsust ja teema aktuaalsust, on ISO 50001 juurutamine ja sertifitseerimine tõusvaks trendiks kogu maailmas.

 

Vaata lisainfot ISO 50001 standardi nõuete ja sertifitseerimistingimuste kohta lisatud presentatsioonist (kliki siia)
 
Kasulikud lingid:
Energiamajanduse korralduse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/EnKS
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg: https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/energeetika/energiasaast
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehekülg: https://www.koda.ee/et/meie-moju/hetkel-kasil/suure-elektritarbimisega-ettevotetele-kehtestatakse-soodusaktsiisimaar
Eesti Standardikeskuse kodulehekülg: https://www.evs.ee/tooted/evs-en-iso-50001-2011

 

Võta meiega ühendust

Bureau Veritas

Telefon: +372 667 6610

Saada e-kiri
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLAND
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TAIWAN
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Muud veebilehed
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Vali tegevusvaldkond/toode ja/või teenus
Teie tegevusala

Teie toode/teenus

Meie teenused