Bureau Veritas Eesti OÜ on tunnustatud toodete sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutus

04/08/09

Bureau Veritas Eesti OÜ on kantud Euroopa Liidu tunnustatud asutuste nimekirja, mille kohta on tehtud sissekanne vastavatesse registritesse Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ning avaldatud ministeeriumi kodulehel. Vastavasisuline kanne on tehtud ka Euroopa Komisjoni tunnustatud ettevõtete NANDO registrisse, mis on teadmiseks Euroopa Liidu liikmesriikidele ja ka ühenduse välistele riikidele. Tunnustatud asutuse (Notified Body) tunnusnumbriks on 2176. 
 
Bureau Veritas Eesti OÜ vastab EN 45011 nõuetele kui toodete sertifitseerimisasutus ja EN ISO/IEC 17020 nõuetele kui inspekteerimisasutus.
 
Bureau Veritas Eesti OÜ on seadnud eesmärgiks laiendada just Eestis toodetavate tehnilist laadi toodete sertifitseerimist, millega on haaratud erineva spetsiifikaga tootmisvaldkonnad. 
 
Erinevate toodete sertifitseerimisel kus on vajalik ettevõtja poolt kasutada täiendavalt CE märgistust on Bureau Veritas Eesti OÜ-le antud õigus tegutseda kindlaksmääratud valdkonnas teavitatud sertifitseerimisasutusena, andes tootmisohje sertifikaate ehitustoodetele ning järjepidevalt kontrollida  ja hinnata ehitustoodete tootja toiminguid ehitusseaduse alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 04. mai 2004.a määrusest nr 123 tulenevalt.

Käesoleval ajal on akrediteerimistunnistuse PC021 lisas nimetatud järgmisi toodete valdkondi  ja materjale:
1. Soojusisolatsioonitooted
2. Puidupõhised paneelid ja puitkonstruktsioonide tooted
3. Viimistlustooted
4. Torud, mahutid ja seotud ehitustooted
5. Puusüsi
 
Bureau Veritas Eesti OÜ teostab toodete sertifitseerimist ka väljaspool Eestit ja just toodetele, mida eksporditakse meie riiki. Põhiliselt on tegemist metalltoodetega (näiteks Portugalis valmistatud terastrossid)

Märkimisväärse osa moodustab inspekteerimistegevus, mis on sertifitseerimistegevusega kaasnev, kuid on ka eraldiseisev, mille tellijaks on erinevate välisriikide ettevõtted. Inspekteerimistegevus puudutab peamiselt masinaehitust ja metallkonstruktsioone. Välisriikide (näiteks Inglismaa, Itaalia, Kanada, Brasiilia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Saudi Araabia, Korea) ettevõtted on huvitatud Eesti ettevõtete poolt allhanke korras valmistatud toodete vastavusest normdokumentide nõuetele, et mitte teha ettearvamatuid lisakulutusi kvaliteedikarakteristikute tagamiseks või seada ohtu oma lepingulised kohustusi.
 
Käsil on rajatiste metallkonstruktsioonidega seotud vastavushindamiste läbi viimise ettevalmistused. See saab toimima põhiliselt standardi  EN 1090-1:2009+A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine baasil.  Samas on kavas pakkuda asjakohastele ettevõtetele ka koolitust standardi sisuliseks mõistmiseks.

 

Võta meiega ühendust

Bureau Veritas

Telefon:+372 667 6610

Saada e-kiri
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLAND
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Muud veebilehed
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Vali tegevusvaldkond/toode ja/või teenus
Teie tegevusala

Teie toode/teenus

Meie teenused