IRCA registreeritud ISO 45001:2018 juhtaudiitorite kursus

IRCA Registreeritud ISO 45001:2018 audiitorite kursus
See kolmepäevane kursus on mõeldud kogenud juhtimissüsteemide audiitoritele, kes soovivad omandada töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide auditeerimise kompetentsi.

Koolituse eesmärk
Edukad kursuse lõpetajad on võimelised:
 - mõistma ISO 45001 standardi põhimõtteid
 - mõistma olulisi tervise ja ohutuse küsimusi
 - planeerima ja läbi viima ISO 45001 auditeid
 - koostama arusaadavaid auditi aruandeid ja neid klientidele esitama
 
Kursus on sertifitseeritud IRCA poolt (kursuse number ID:1926). Edukalt kursuse läbinud osalejad täidavad IRCA nõuded koolituse osas, kui on soov ennast registreerida IRCA kvaliteedisüsteemi audiitori, juhtaudiitori või siseaudiitori skeemi alusel.
 
Osalejad
Kursusele on oodatud
  - ettevõtte tippjuhid
  - töökeskkonna riskijuhtimise juhid ja personal
  - isikud, kes vastutavad töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise eest
  - ja kõik teised, kes soovivad teha tööalast karjääri töötervishoiu ja tööohutuse alal.
Kursus on vajalik neile audiitoritele, kes soovivad ennast registreerida IRCA skeemi alusel ja kasulik esimese-, teise- ja kolmanda osapoole auditite läbiviijatele.
 
Eeldused osalemiseks
Selleks, et tagada koolituskursuse tõhus läbiviimine, on IRCA ette näinud, et KÕIK osalejad on enne kursuse läbimist kursis põhjalikumalt loetletud teemadega (seda nõuet rahuldab osalemine ühepäevasel ISO 45001 kursusel või alternatiivina saavad delegaadid omandada need teadmised kursuseeelsete materjalide iseseisva õppimise kaudu).
Osalejatelt eeldatakse samuti juhtimissüsteemide auditeerimisalaseid teadmisi mis on saadud IRCA audiitorite koolituse läbimisega mõne teise juhtimissüsteemi standardi osas.
Need osalejad kes ei ole edukalt läbinud IRCA sertifitseeritud (või aktsepteeritavat alternatiivset) juhtaudiitorite kursust mõnes muus valdkonnas, tõenäoliselt ei läbi seda 24-tunnist kursust edukalt ja nende jaoks oleks sobivam 40-tunnise ISO 45001: 2018 juhtaudiitori kursus.
 
Kursuse sisu
Antud 3 päevane kursus on segu loengutest, aruteludest ja praktilistest harjutustest. Praktilised harjutused baseeruvad väljamõeldud ettevõtte TTO juhtimissüsteemil ja ülesannete käigus tehakse läbi kõik ettevõtte auditeerimisega seotud elemendid – dokumentatsiooni analüüs, plaanimine, audit, aruandlus. Harjutused on koostatud nii, et nende abil saaks juhtida tähelepanu TTO juhtimissüsteemi auditi käigus ette tulevatele tüüpilistele probleemidele.
Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga. Osalejatele, kes sooritavad edukalt eksami ja pideva hindamise, väljastatakse sertifikaat.
 
Koolituse kestvus
Koolitus kestab 3 päeva, päevade pikkused on järgmised:
1. päev      08:45  - 18:30
2. päev      09:00  - 18:30
3. päev      09:00  - 18:30

Auditoorse ja praktilise töömaht 24 akadeemilist tundi.
 
Koolituse ajakava vaata siit
 
Vaata koolituse õppekava siit
 
Kursuse maksumus
Kursuse ISO 45001:2018 Series Auditor/Lead Auditor Training Course  - IRCA ID:1926  hind on 1030 EUR. Summale lisandub käibemaks. Koolituse eest tuleb tasuda vastavalt esitatud ettemaksuarvele.
Kursuse hind sisaldab täielikku dokumentatsiooni, lõunasööke ja kohvipause, eksamit kursuse viimasel päeval ja vajadusel korduseksami sooritamise võimalust.
 
Toimumiskoht ja majutus
Kursus toimub Tallinnas,  Hestia Hotel Europa hotellis. Kursuse päevad on küllaltki pikad ja osalejad, kes tulevad koolitusele teistest linnadest võiksid kaaluda hotellis ööbimise võimaluse kasutamist.

Täiendav info
Koolitust viib läbi Bureau Veritas'e juhtaudiitor ja koolitaja Voyteck Kowalewski. Koolitus on inglise keeles. Maksimaalne kursusel osalejate hulk on 10, minimaalne 4.
Bureau Veritas Eesti OÜ jätab endale õiguse muuta väljakuulutatud kursuse toimumisaega või kursuse korraldamisest loobuda. Sellisel juhul piirduvad Bureau Veritas Eesti OÜ kohustused makstud kursusetasude tagastamisega
 
Äraütlemised ja asendused
Kursusel osalemisest võib loobuda, teatades sellest kirjalikult vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust. Sellisel juhul tagastatakse kursusetasu täies mahus. Hilisemal loobumisel me koolituse hinda ei hüvita. Osalejaid võib asendada kuni kursuse alguseni ilma täiendava tasuta.
 
Registreerimine
Osalemiseks täitke palun allolev registreerimisvorm.
http://www.eformular.com/bureau/avalikkoolitus.html
Teie registreerimist kinnitame vastava sisulise teatega Teie e-posti aadressile.

 

Võta meiega ühendust

Bureau Veritas

Telefon: +372 667 6610

Saada e-kiri
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLAND
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Muud veebilehed
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Vali tegevusvaldkond/toode ja/või teenus
Teie tegevusala

Teie toode/teenus

Meie teenused