Bureau Veritase e-uudiskiri / Aprill 2012Bureau Veritas Eesti OÜ sai EAK akrediteeringu kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamisasutusena.
Alates 12.03.2012 on Bureau Veritas Eesti OÜ akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamisasutusena vastavalt standardi EVS-EN ISO 14065:2012 - "Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendusasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel" - nõuetele.
Loe lisaks...
Bureau Veritas pakub nüüd ka Eestis toiduohutuse standardi FSSC 22000 järgset sertifitseerimist.
Lisaks ISO 22000 sertifitseerimisele pakume nüüd ka Eestis toiduohutuse standardi FSSC 22000 järgset sertifitseerimist. 20. märtsil 2012 omistati Maret Pärnale FSSC 22000 juhtaudiitori staatus. ISO 22000 standardi järgi on Maret auditeid läbi viinud aastast 2006.
Loe lisaks...

Eesti Haigekassa teekond sertifitseerimiseni
Eesti Haigekassa sai ISO 9001:2008 standardi järgse sertifikaadi selle aasta veebruaris. Loe siit kuidas nad selle saavutuseni jõudsid.
Loe lisaks...
Bureau Veritas tähistas 15. sünnipäeva
Bureau Veritas tähistas oma 15. tegevusaastat Eestis. Suurejooneline pidu koos klientide ja koostööpartneritega toimus 24. novembril 2011 Swissotellis.
Loe lisaks...
Bureau Veritas toetas Tallinna Lastehaiglat
Seoses Bureau Veritase Eestis tegutsemise 15. aastapäevaga palusime oma kliente ja koostööpartnereid kingituste asemel toetada neid, kes meist rohkem abi vajavad. Selleks palusime teha annetuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondile, et toetada 13 aastase lapse ajukasvaja raviks kallihinnalise ja hädavajaliku ravimis ostmist.
Loe lisaks....