EMAS1

EMAS tõendamine - saage tõendus EMAS keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemile

Kliendid, ametiasutused ja töötajad nõuavad üha enam, et ettevõtted võtaksid vastutuse keskkonna ees. Hea keskkonnajuhtimise tagamiseks võib ettevõte võtta kasutusele keskkonnajuhtimissüsteemi.

EMAS on lühend sõnadest Eco Management and Audit Scheme (keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem) ning on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes soovivad dokumenteerida oma vastutust keskkonna ees. EMAS on ulatuslik keskkonnajuhtimissüsteem, mille kohta saavad ettevõtted taotleda tõendamist. Ühtlasi võib EMAS tõendatud ettevõte saada endale EMAS registreeringu.

EMAS tõendamisega saab ettevõte dokumentaalselt tõendada, et tema protsesside, pädevuse ja tegevuse eesmärk on minimeerida väliskeskkonna mõjusid. Seega eeldab EMAS, et ettevõte võtab endale kohustuse pidevalt suurendada oma jõupingutusi keskkonna heaks, järgida asjakohaseid keskkonnaseadusi ja -määrusi ning vältida saastamist.

EMAS tõenduse saamiseks peab ettevõte vastama EMASi nõuetele:

  • teostama keskkonnaalase ülevaatuse;
  • sõnastama keskkonnaalased juhtpõhimõtted;
  • planeerima ja seadma endale keskkonnaalased eesmärgid, ülesanded ja tegevuskava;
  • koostama rakendus- ja tegutsemisjuhised;
  • teostama juhtkonnapoolset ülevaatust, kontrollima ja määrama kindlaks parendamisvõimalused;
  • dokumenteerima keskkonnaaruande ning tegema selle avalikkusele kättesaadavaks.

EMAS on vabatahtlik süsteem organisatsioonidele, kes soovivad dokumenteerida ja näidata oma vastutust keskkonna ees.

EMASil on sarnased süsteeminõuded nagu standardil ISO 14001, kuid veel mõned täiendavad nõuded. Samuti sisaldab EMAS avalikkusele suunatud iga-aastase keskkonnaaruande tõendamist.