Handshake © Shutterstock

TARNIJAD

Bureau Veritase ostud on tegevusostud ning katselaborite ja alltöövõtjatega seotud ostud.

Ostuosakond toetab Bureau Veritase strateegiaid nii finants- kui ka mittefinantseesmärkide saavutamisel. Meie missioon on rakendada kulutõhusaid ja uuenduslikke lahendusi koos jätkusuutlike tarnijatega. Tarnijate roll on oluline, sest nemad toetavad meie püüdlust kujundada paremaid äritavasid Shaping Better Business Practices.

Vastutustundlik ostmine

Bureau Veritase ostutegevuse vastutustundlikkus on suurem, kui nõuavad kohalikud eeskirjad ja tööstusharu normid. Bureau Veritas soovib, et tema tarnijad oleksid läbipaistvad, pühenduksid pidevale täiustamisele ja aitaksid luua kontsernile kestlikku väärtust. Neid põhimõtteid kohaldatakse kogu tarneahelale ning need on üldiste ostutingimuste lahutamatu osa ja määravad äripartnerite tegevusjuhendi Business Partner Code of Conduct (BPCC).

Tarnijasuhete juhtimise programm

Bureau Veritas otsib pidevalt ettevõtteid, kes suudavad toetada kontserni ambitsioone. Bureau Veritas on strateegilistele tarnijatele välja töötanud spetsiaalse programmi, mille eesmärk on luua usalduslik keskkond, edendada innovatsiooni ja ühtlasi arendada vastutustundlikku ostmist. Seetõttu nõuab Bureau Veritas oma tarnijatelt, et nad:

allkirjastaksid äripartnerite tegevusjuhendi vastavusdeklaratsiooni Declaration of Compliance;

järgiksid Bureau Veritase ostutingimusi Terms and Conditions;

ning et riigi tasandil tegutsevad tarnijad teeksid ja esitaksid enesehindamise küsitluse.

Tarnijana saate meie teekonnale kaasa aidata ja me teeme teiega heameelega koostööd.

Kui soovite jagada oma ettevõtte andmeid, täitke palun allpool toodud küsimustik ja Bureau Veritas võib teiega ühendust võtta.

Teie andmed on kättesaadavad kogu meie ostuvõrgustikule 18 kuu jooksul.