NAFTA- JA GAASITÖÖSTUS

NAFTA- JA GAASITÖÖSTUS

Tootmine ja laohooned avamerel ja maismaal peavad olema ohutud ja vastupidavad. Ohutust silmas pidades peavad ettevõtted pidevalt uuendusi tegema ja uutesse tootmishoonetesse investeerima, samas vanu tootmishooneid tuleb hallata turvaliselt ja kuluefektiivselt. Kuid sellest ei piisa ja tuleb järgida veel lisaks rangeid määrusi ja keskkonnaalseid seadusi. Nafta- ja gaasitööstuse ettevõtted peavad hoidma kasumlikkust, maksimeerides oma hoonete töökindlust ja tõhustades tootmist.

Pakkudes tuge kliendi omandis oleva vara kogu elutsükli vältel, pakume lahendustele orienteeritud teenuseid nii maismaal kui ka avamerel.

  • Eelprojekt. Oleme toeks klientidele lubade väljastamisel, riskianalüüsil, disaini ülevaatamisel ja sertifitseerimisel. Aitame tuvastada ja vähendada tekkivaid riske võimalikult madalaks, tagades projekti vastavuse määrustele ja standarditele.
  • Kvaliteedi tagamine / kvaliteedikontroll (QA / QC) Meie kogenud QA / QC spetsialistide võrgustik toetab meie kliente komponente ja seadmeid puudutavate standardite ja eeskirjade mõistmisel.
  • OPEXi lahendused. Bureau Veritas pakub lahendust OPEX projektide optimeerimiseks. Pikaajalise partnerina oleme teile koostööpartneriks projekti algusest kuni lõpuni.
  • Demonteerimine. Aitame oma klientidel hooneid kasutusest kõrvaldada järgides samal ajal ohutusstandardite nõudeid ja hoides samal ajal kulud kontrolli all.