Riskijuhtimine

ETTEVÕTTE RISKIDE SERTIFITSEERIMINE

Täna seisavad organisatsioonid silmitsi suurema riskiga kui kunagi varem. Varade, toodete ja teenuste digitaliseerimine ohustab infoturvet. Erinevad riigid kogu maailmas on kehtestanud karmid regulatsioonid alates andmekaitsest kuni altkäemaksu ja korruptsiooni küsimusteni. Traditsioonilised ohud äritegevuse järjepidevusele, nagu näiteks võrgukatkestused, jäävad ning isegi suurenevad  tulenevalt kasvavast sõltuvusest digitaalsetest võrkudest ja andmetest.

 

Riskijuhtimine on terviklik lähenemisviis teie organisatsiooni ees seisvate konkreetsete riskide ja võimaluste väljaselgitamiseks ning nende ennetavaks juhtimiseks. ISO standarditel põhinevad rahvusvahelised parimad tavad võimaldavad teil erinevaid riske lõimida ühtsesse juhtimissüsteemi ning saada rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadid.

ISO 37001 altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi sertifikaat

Erinevad riigid võtavad üha enam omaks altkäemaksuvastaseid norme, nende mittetäitmise eest kehtestatakse karmid karistused. Altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi standardi ISO 37001 sertifikaat aitab organisatsioonidel tuvastada altkäemaksuriski, rakendada proportsionaalseid kontrolle ja jälgida nende tõhusust kogu organisatsioonis.

Kultuurimuutuste kinnistamine ISO 37001 altkäemaksuvastase juhtimissüsteemiga

ISO 55001 varahalduse juhtimissüsteemi sertifikaat

Organisatsioonid vastutavad paljude füüsiliste ja mittefüüsiliste varade eest, mida tuleb kaitsta ja tõhusalt kasutada. Varahalduse juhtimissüsteemi standardi ISO 55001 sertifikaat aitab teil tuvastada valdkondi, mida tuleks parendada kogu vara olelustsükli vältel ja loob varahalduse läbipaistvuse aktsionäridele.

ISO 22301 talitluspidevuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine

ISO 22301 juurutamine aitab ettevõtetel leevendada omandi- ja tulukaotust, vähendada juriidilisi riske ja säilitada rahavoog talitlushäirete korral. Talitluspidevuse juhtimissüsteemi ISO 22301 sertifikaat aitab teil näidata oma organisatsiooni vastupanuvõimet ootamatute juhtumite korral.

Andmekaitse sertifikaat ja GDPR

Bureau Veritas pakub tehnilisel standardil põhinevat andmekaitse sertifitseerimissüsteemi, mis aitab ettevõtetel järgida EL-i üldist andmekaitse määrust (GDPR) ja muid seonduvaid andmekaitse norme. Andmekaitsesertifikaadi saamisega tagavad ettevõtted vastavuse samaväärsetele eeskirjadele kogu maailmas.

Kas teie GDPR-süsteem on valmis?

ISO 27001 infoturbe juhtimissüsteemi sertifikaat

Üha digitaliseeritumas ja ühendatud maailmas kasvab infoturbe rikkumiste oht. Infoturbe juhtimissüsteemi ISO 27001 standard spetsifitseerib nõuded infoturbe juhtimissüsteemi sisseseadmisele, elluviimisele, toimivana hoidmisele ja parendamisele. Rakendades ja sertifitseerides ISO 27001 andmekaitset Bureau Veritas'ega, saavad ettevõtted turvarikkumisi minimeerida ja tagada andmete konfidentsiaalsuse.

How to manage Enterprise Risk

Enterprise Risk Infographic