Koolitus

Koolitus

Bureau Veritas Certification pakub erinevaid koolitusi, mis aitavad arendada teie organisatsiooni töötajaid. Teadlikumad ja pädevamad töötajad aitavad kaasa organisatsiooni arengule. Oleme on üks maailma juhtivatest koolitusorganisatsioonidest juhtimissüsteemide valdkonnas.

Avatud koolitused

Korraldame avatud koolitusi, kus osalevad erinevate organisatsioonide töötajad, andes seeläbi võimaluse saada osa ka teiste kogemustest ja vahetada omavahel ideid ja mõtteid.

Meie koolituskalendrist leiab erinevaid koolitusi, mis toimuvad üldjuhul kaks korda aastas – kevadel ja sügisel kindlatel kuupäevadel.

Viime läbi rahvusvahelise audiitorite registri (IRCA) poolt registreeritud ja heaks kiidetud juhtaudiitorite koolitusi erinevate standardite osas. Tegemist on põhjaliku koolitusega, kus räägitakse standardi ja auditeerimise teemadel ning tehakse praktilisi harjutusi. Koolituse käigus viiakse läbi ka ühe väljamõeldud ettevõtte audit alates planeerimisest ja lõpetades auditi kokkuvõttega.

Korraldame koolitusi eesti, vene või inglise keeles sõltuvalt koolitusest.

Bureau Veritas Eesti OÜ on ka Töötukassa koolituspartner. Rohkem infot Töötukassa kodulehelt.

Organisatsioonisisesed koolitused

Korraldame soovi korral teie organisatsiooni töötajatele sisekoolituse. Saate määrata kuupäevad ja asukoha ning koostöös meie meeskonnaga leida sobivaima koolituse, mis sobiks teie ettevõtte vajadustele ja kultuurile. Sisekoolitus on hea lahendus, kui soovite koolitada korraga mitu inimest. Võtke meiega ühendust, et arutada, kas ja milline kohapealne koolitus sobib teie organisatsioonile.

Koolitustele registreerimine

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda läbi kodulehel asuva registreerumisvormi, mis asub iga koolituse juures asuval lingil" Registreeru koolitusele". Peale registreerumist saadetakse kliendile registreerumise kohta kinnitus e-kirja teel (registreerumisvormi kasutades saabub algselt vastuseks ka automaatteade).  

2-3 tööpäeva enne koolituse algust saadetakse Bureau Veritas poolt e-kirja teel meeldetuletus koolitusel osalemise kohta.

Iga koolituse õppekavas on välja toodud grupi suurus ning grupi komplekteerimine toimub osalejate registreerumise järjekorras. Koolitusgrupi täitumisel registreerumine lõpetatakse. Koolitusgrupi mittetäitumisel (vähem kui 10 osalejat v.a. koolitused, mis on õppekava järgi algselt planeeritud väiksema osalejate arvuga) on Bureau Veritasel õigus koolitus ära jätta või lükata koolituse toimumine edasi grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest e-kirja teel hiljemalt 2 tööpäeva ennem planeeritud koolituse toimumise päeva. 

Kvaliteedi tagamise alused

Bureau Veritas Certification on akrediteeritud läbiviimaks rahvusvahelise audiitorite registri (IRCA) poolt tunnustatud koolitusi.  Eestis oleme registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolitusasutusena.  Täienduskoolituse õppekavade koostamisel lähtume Täiskasvanute koolituse seadusestTäienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ; Täienduskoolituse standardist ning klientide soovidest, vajadustest ja ettepanekutest.  

Koolitused toimuvad valitud konverentsikeskustes. Õppekeskkonna valik tehakse enne koolituse korraldamist. Avalike koolituse toimumise koht on  fikseeritud koolituskalendris iga konkreetse koolituse kirjelduse juures. Õppekeskkonna valikul hinnatakse, et see on koolituse läbiviimiseks sobilik ning varustatud koolituste läbiviimiseks vajalikuga (piisav valgustus, temperatuur, vajalik sisustus, tehnilised vahendid)  (mööbel, esitlusvahendid jmt). Sisekoolitusi võime korraldada ka kliendi ruumides kui need vastavad ülaltoodud nõuetele. 

Meie koolitajateks on kõrgharidusega isikud, kes on koolituse teemavaldkonnas tööalaselt tegutsevad või tegutsenud kompetentsed tippspetsialistid ning kellel on koolituse läbiviimiseks vajalik teoreetiline ja praktiline kvalfikatsioon. Kuna korraldame ainult juhtimissüsteemide alaseid koolitusi, siis on meie koolitajateks eranditult audiitori kvalifikatsiooniga isikud.  Koolitaja isik ning tema kvalifikatsioon on kirjeldatud koolituse õppekavades. 

Täienduskoolituse kohta tagasiside saamiseks palutakse osalejatel iga koolituse lõpus täita tagasiside ankeedid. Koolitusel osalenud hindavad ankeedis koolitusega seotud erinevaid aspekte ning saavad teha parendusettepanekuid. Kogutud tagasiside on aluseks edaspidise koolitustegevuse järjepidevaks parendamiseks.