juhtimissüsteemide sertifitseerimine

Juhtimissüsteemide sertifitseerimine

ISO juhtimissüsteemi standardid annavad aluse äriprotsesside süstemaatiliseks juhtimiseks oma strateegiliste  eesmärkide saavutamiseks. Reageerides muutuvatele sisemistele ja välistele teguritele ning läbi riskide juhtimise tagatakse strateegiliste eesmärkide saavutamine. Ja mis peamine – hästi juurutatud ja toimiv juhtimissüsteem aitab kokku hoida kulutusi!