Toodete sertifitseerimine1

Toodete ja tootmisohje sertifitseerimine: kvaliteetse toodangu tagamine

Kui räägitakse kvaliteedist siis tavaliselt peetakse silmas konkreetseid tooteid. Kuidas aga tagada, et toode oleks kvaliteetne? Selleks on kõige lihtsam viis valmistada oma toode järgides rahvusvahelisi standardeid või teisi normdokumente. Kuid milliseid standardeid ja normdokumente võtta aluseks toodete kavandamisel. See on ettevõtte jaoks kõige olulisem otsus, sest tihti mõjutavad ühte ja sama toodet erinevad nõuded.

Toodete sertifitseerimine 

Sertifitseeritakse tooteid, mille kohta on olemas normdokument. Normdokumentideks võivad olla kas rahvusvahelised standardid ISO, Euroopa standardid EN (kaasaarvatud harmoneeritud standardid) või prEN, rahvusstandardid (näiteks EVS, DIN, SFS, GOST jne) ja samuti ettevõtte enda koostatud tehniline kirjeldus, mis sisaldab ülevaadet tootest ja selle valmistamisest, tootele esitatavatest nõuetest ning vastavuse hindamiseks tehtavatest mõõtmistest ja katsetustest. Seega sertifitseerimise alusdokumendi valik on väga lai ja tuleb määratleda alati enne konkreetset sertifitseerimisprotsessi.

 

  • Kas on võimalik  sertifitseerimine vabatahtlikus valdkonnas ehk nende standardite järgi, mis ei ole harmoneeritud?

On küll. Harmoneeritud standardite nimekirja avaldab Eesti Standardikeskus oma kodulehel.

  • Kas juhtimissüsteemi sertifikaat tagab automaatselt toodete kvaliteedi?

Ei taga. Kui ettevõte omab juhtimissüsteemi sertifikaati, näiteks ISO 9001, siis see tagab, et kogu ettevõtte juhtimine, sealhulgas tootmisprotsess, on kontrolli all. Seega kaudselt võib eeldada, et ka valmistatavad tooted on kvaliteetsed. Praktikas vajavad tooted eraldi sertifitseerimist, eriti juhul kui on tegemist inimeste ohutust tagavate toodetega.

  • Kas ettevõte võib ise deklareerida toodete vastavust  ja kinnitada tootele CE märgise?

Jah võib. Enamiku toodete puhul piisab vaid tootja endapoolsest tootekontrollist. Lisaks peab tootja CE-märgise kinnitamiseks tootele koostama tehnilise toimiku, milles tõendab, et tema toode vastab kõigile ELis kehtivatele nõuetele. Akrediteeritud asutuse toimingud on vajalikud kui tootele on kehtestatud harmoneeritud standard.