VEEBIKÜPSISTE TEATIS

BUREAU VERITASE VEEBIKÜPSISTE KASUTAMISE KORD
Juhime teie tähelepanu sellele, et Bureau Veritas (edaspidi: Bureau Veritas või meie) kasutab veebisaidil bureauveritas.ee (edaspidi: veebisait) veebiküpsiseid või muid kasutajate veebisaidi külastamise jälgimist võimaldavaid tehnilisi lahendusi.

Kõnealused veebiküpsised või jälgijad paigaldatakse teie seadmesse vastavalt valikutele, mille tegite või võite teha igal ajal kooskõlas antud veebiküpsiste teatisega.

Bureau Veritas on koostanud antud teatise teile teabe edastamiseks ja selle läbipaistvuse tagamiseks, et teil oleks võimalik paremini mõista:

 • veebilehe sirvimisel töödeldava teabe päritolu ja eesmärki;
 • teie õigusi Bureau Veritase kasutatavate veebiküpsiste ja jälgijatega seotult.


MIS ON VEEBIKÜPSIS?
Veebiküpsised või nendesarnased jälgijad on andmed, mida server kasutab kasutaja veebisirvijale seisunditeabe edastamiseks ning sama seisunditeabe vastuvõtmiseks.
Seisunditeave on näiteks seansi identifikaator, keel, kehtivuse lõppemise kuupäev jms.
Veebiküpsiseid kasutatakse seisunditeabe talletamiseks nende kehtivuse ajal, kui veebisirvijaga külastatakse veebisaidi erinevaid veebilehti või sama veebisaiti külastatakse uuesti.


MILLEKS KASUTATAKSE ANTUD VEEBISAIDIGA SEOTUD VEEBIKÜPSISEID?
Me kasutame veebiküpsiseid ja muid jälgijaid eelkõige alltoodu eesmärkidel.Veebisaidil liikumise hõlbustamiseks vajalikud veebiküpsised
Antud veebiküpsiste abil on võimalik:

 • optimeerida kasutajakogemust ja hõlbustada veebisaidil liikumist, eelkõige tehniliste liikumisteede kindlaksmääramise abil;
 • talletada teavet, mis kinnitab, et kasutaja on tutvunud veebiküpsiseid puudutavat teavet sisaldava teatisega ning on jätkanud veebisaidi sirvimist, andes sel viisil loa veebiküpsiste paigaldamiseks oma seadmesse.

Funktsionaalsust tagavad veebiküpsised
Antud veebiküpsiste abil on võimalik:

 • kohandada veebisaidi kuvamist vastavalt teie seadmega seotud eelistustele (keel, valuuta, ekraani eraldusvõime, kasutatav operatsioonisüsteem, seaded ja veebilehtede kuvamise seaded vastavalt teie kasutatavale seadmele ning seadme asukoht jms);
 • talletada teavet, mille olete veebisaidil sisestanud, et järgmist külastust lihtsustada ning teie eelistustele vastavaks muuta.

Kasutajate veebisaidi kasutamise jälgimist võimaldavad veebiküpsised (kasutajaskonnaga seotud näitajad)

Antud veebiküpsiste abil on meil võimalik paremini mõista, kuidas te veebisaiti kasutate (milliseid veebilehti kõige sagedamini külastate või millised rakendusi kasutate jms); antud veebiküpsiseid on võimalik kasutada statistika koostamiseks või erinevate sisu kuvamise viiside testimiseks, et suurendada huvi pakutavate teenuste suhtes ning täiustada nende ergonoomikat.

Suhtlusvõrgustike veebiküpsised (kolmandate isikute paigaldatud veebiküpsised)

Antud veebiküpsised võimaldavad teil veebisaidil oma arvamust avaldada ning jagada sisu suhtlusvõrgustikes (näiteks suhtlusvõrgustike rakenduste „Jaga“ või „Meeldib“ nupud).


 

Veebisaidile paigaldatud eespool mainitud suhtlusvõrgustike rakendused võivad teatud juhtudel anda vastavale suhtlusvõrgustikule loa teie isikusamasuse tuvastamiseks, isegi kui te ei ole rakenduse nuppudele klõpsanud. Juhime teie tähelepanu sellele, et antud tüüpi nupp võib kõnealusele suhtlusvõrgustikule võimalikuks teha teie veebisaidil liikumise jälgimise, sest teie konto kõnealuses suhtlusvõrgustikus on veebisaidi sirvimise ajal samas seadmes aktiveeritud (käimasolev seanss).

Soovitame teil üle kontrollida kõnealuste suhtlusvõrgustike kasutustingimused, et olla teadlik kogutava sirvimisteabe kasutamise eesmärkidest, sealhulgas reklaamide kuvamise eesmärgist. Kõnealused kasutustingimused peavad võimaldama teil antud suhtlusvõrgustikega seotud valikuid teha, eelkõige vastava kasutajakonto seadistamise abil.

NÕUSOLEKUST SÕLTUVAD VEEBIKÜPSISED

Teatud veebiküpsiste paigaldamine sõltub teie antud nõusolekust. Kui te veebisaiti esimest korda külastate, kuvatakse teile veebisaidi kodulehel teatis, mis küsib teie nõusolekut antud tüüpi veebiküpsiste paigaldamiseks. Veebiküpsised aktiveeritakse alles pärast seda, kui te veebisaidi sirvimisega jätkates veebiküpsiste kasutamiseks nõusoleku annate.

Võite igal ajal tehtud valikut muuta, kasutades selleks juhiseid, mis on toodud punktis "KUIDAS VEEBIKÜPSISEID HALLATA?".

KUIDAS VEEBIKÜPSISEID HALLATA?

Veebiküpsiste ja muude jälgijate haldamiseks on mitmeid võimalusi.
Võite seadistada oma veebisirvija:

 • kõikide veebiküpsiste paigaldamisega nõustuma; või
 • kõikide veebiküpsiste paigaldamisest keelduma; või
 • valida milliste veebiküpsiste paigaldamisega nõustutakse, võttes arvesse veebiküpsiste paigaldajat.

Samuti saate oma veebisirvija seadistada veebiküpsiste paigaldamisega nõustuma või sellest keelduma üksikjuhtumite kaupa enne nende paigaldamist. Ühtlasi on teil võimalik veebisirvija abil oma seadmest veebiküpsiseid regulaarselt kustutada.
Ärge unustage veebisirvijate seadistamist kõigis oma seadmetes (tahvelarvutites, nutitelefonides, lauaarvutites jms).

Veebisirvijates on veebiküpsiste ja tehtud valikute haldamine erinevatel viisidel seadistatud. Antud kirjeldused on toodud teie veebisirvija abimenüüs, kust leiate täpsemad juhised veebiküpsistega seotud eelistuste muutmiseks.

 • Internet Explorer
 • Safari
 • Chrome
 • Firefox
 • Opera

Veebiküpsise paigaldamine seadmesse sõltub teie nõusolekust, mille võite igal ajal lisatasuta anda või muuta, kasutades selleks veebisirvijas toodud valikuid.

Kui teie veebisirvija on seadistatud veebiküpsiste seadmesse paigaldamisega nõustuma, võivad sirvitud lehtede ja sisuga seotud veebiküpsised olla ajutiselt paigaldatud selleks teie seadmes ettenähtud kohas. Need on loetavad üksnes veebiküpsiste väljastaja jaoks.

Samuti võite oma veebisirvija seadistada veebiküpsiste paigaldamisest keelduma. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui seadistate veebisirvija veebiküpsiste paigaldamisest keelduma, ei pruugi veebisaidi teatud võimalused, lehed või alad juurdepääsetavad olla (näiteks juhul, kui üritate liikuda sisu või teenuste juurde, mis vajavad teie isikusamasuse tuvastamist, või juhul, kui meil või mõnel meie teenusepakkujal ei ole tehnilise ühilduvuse probleemide tõttu võimalik tuvastada teie seadmes kasutatavat veebisirvijat, selles kasutatavat keelt või kuvaseadistusi või riiki, kus teie seade asub). Me ei vastuta teenuste piiratud toimimisest tekkinud tagajärgede eest, kui need tulenesid sellest, et meil ei olnud võimalik talletada või analüüsida teenuste toimimiseks vajalikke veebiküpsiseid, sest olite nende paigaldamisest keeldunud või need kustutanud.