Ehitus & Infrastruktuur

Ehitus & Infrastruktuur

Linnade rahvaarva on kasvavas trendis, kuid linnaelanikud soovivad endiselt ohutuid, jätkusuutlikke ehitisi ja tervislikku linnakeskkonda. Linnade arendajad seisavad silmitsi väljakutsega, kuidas rahuldada linnaelanike vajadusi, luues samal ajal inimsõbralikke linnu. Arendajad peavad looma kõrgekvaliteedilisi, kasumlikke ning keskkonna- ja ohutuseeskirjadele vastavaid ehitisi ja infrastruktuuri. Ranged eeskirjad ja keerulised tarneahelad muudavad selle keerukamaks kui kunagi varem.

Bureau Veritas pakub laias ulatuses sertifitseerimis-, inspekteerimis- ja auditeerimisteenust ehitussektorile, mis on vajalik hoonete ja infrastruktuuri projektide kavandamiseks ja juhtimiseks.

  • Planeerimise ja kavandamise teenused, mis toetavad teie projekti projekteerimis- ja hankefaasist alates, sealhulgas projekti ülevaatus, tehniline abi, lubadega seotud küsimuse ja keskkonnauuringud.
  • Hanked ja ehitus Meie ekspertide meeskond pakub QA / QC alast kohapealseid kontrolle, ehitusmaterjalide testimist, projektijuhtimist ja ehitusjärelevalvet, mis aitab tagada teie vara ohutuse ja toimivuse.
  • Ehitiste valmimisel abistame roheliste hoonete sertifikaatidega nagu LEED ja tööde üleandmis ja vastuvõtuga teenuste toimingutega, aidates teil oma hooneid ja infrastruktuuri turustada vastavalt kehtivatele standarditele.

Varahaldus. Meie teenuste hulka kuuluvad energiatõhususe hinnangud ja elutsükli analüüsid, et saaksite oma vara paremini hooldada, kontrollida ja hallata.