Missioon

MEIE MISSIOON/EESMÄRK: KUJUNDADA USALDUSPÕHINE MAAILM, TAGADES VASTUTUSTUNDLIKU ARENGU

Tänu meie suurepärastele teadmistele, sõltumatusele ja ülemaailmsele kohalolekule aitame oma klientidel juhtida kvaliteedi-, ohutus-, tervise- ja kestlikkusriske, tuues nõnda kasu kogu ühiskonnale.

Image
HINDA GHARBI
HINDA
GHARBI

Chief Executive Officer

Bureau Veritas

„Bureau Veritas on ühiskondlikult vastutustundlik teenindusettevõte, kes aitab meie maailma paremaks muuta. Teeme tihedat koostööd oma klientidega, et lahendada nende ees seisvaid kriitilisi probleeme ja siduda need ühiskonna tärkavate püüdlustega. Meil on keskne roll ettevõtete maine kujundamisel ja kaitsmisel, aidates neil luua püsiv usalduse vundament.“

 

MANIFEST

Usaldus on see põhiväärtus, millele on rajatud kodanike, riigiasutuste ja ettevõtete suhted.

Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ei ole see tähtis tegur enam endastmõistetav.

Kodanikud ja tarbijad otsivad kontrollitud ja kontrollitavat teavet selle kohta, kuidas ettevõtted oma kaupa ja teenuseid arendavad, toodavad ning tarnivad. Kõigi organisatsioonide otsustajad seisavad silmitsi katsumusega tõestada oma ettevõtete sotsiaalse vastutuse lubadusi, et jääda konkurentsivõimeliseks ja jätkusuutlikuks.

Bureau Veritase töö võimaldab organisatsioonidel tegutseda turvaliselt, teha uuendusi ja saavutada paremaid tulemusi. Tänu meie ületamatutele tehnilistele teadmistele ja ülemaailmsele kohalolekule aitame neil juhtida kvaliteedi-, ohutus- ja kestlikkusriske, tuues nõnda kasu kogu ühiskonnale.

Ühiskonda edendava ettevõttena usume, et tänapäeval sõltub usaldus vastutustundliku arengu tõenditest rohkem kui kunagi varem.

Me pakume enamat kui katsetamine, kontrollimine ja sertifitseerimine. Meie töö läheb vastavuskontrollist kaugemale ja sellel on palju laiem mõju.

Alates 1828. aastast oleme tegutsenud usalduse loojana ettevõtete, valitsuste ja ühiskonna vahel ning taganud sõltumatult ja erapooletult, et meie kliente saab usaldada.

Meil on keskne roll ettevõtete maine kujundamisel ja kaitsmisel, aidates neil luua püsiv usalduse vundament.

MEIE MISSIOON: kujundada usalduspõhine maailm, tagades vastutustundliku arengu.