Missioon

MEIE missioon & visioon: KUJUNDADA USALDUSPÕHINE MAAILM

Ärilt ärile ja ühiskonnale tegutseva äriühinguna oleme pühendunud äriühingute, avaliku sektori ja tarbijate usaldussuhete loomisele.

USALDUSE EDENDAMINE

Meie missioon on maandada kliente ohustavaid riske, parandada klientide tulemuslikkust ja abistada neid uuenduslikes ettevõtmistes, et kliendid saaksid edukalt tegeleda kvaliteedi, töötervishoiu ja -ohutuse, keskkonnakaitse ning ühiskondliku vastutuse probleemidega.

Alates Bureau Veritase asutamisest 1828. aastal on meie nimi olnud aususe sünonüüm – ülioluline näitaja usaldusele tuginevas valdkonnas. Väärtustame endiselt tugevate usaldussuhete loomist erasektori, tarbijate ja avaliku sektori vahel.

ÄRILT ÄRILE JA ÜHISKONNALE

Kasutame oma ekspertteadmisi, et ühiskonna soove ja püüdlusi paremini toetada.

Ühiskonnast ajendatuna mõistame üha kiireneva linnastumisega kaasnevaid probleeme ning teame, et vaja on ohutumaid ja nutikamaid linnu. Oleme valmis täitma aina suureneva maailma rahvastiku ootusi, sealhulgas turvalise põllumajandustootmise vajadusi. Mõistame kliimamuutuste mõju ning teeme kõik selleks, et maailma eri paigus elavad inimesed pääseks ligi puhtale energiale, toetades ühtlasi oma klientide pingutusi tõhusama juhtimise saavutamisel või olemasolevate varade ümberkujundamisel. Kiidame heaks digilahenduste kasutamise, leevendades nendega kaasnevaid riske, ning toetame uuenduslike materjalide ja tehnoloogialahenduste arendamist.

BUREAU VERITASel algab uus arenguetapp

Ühiskonnast kannustatuna teeme oma klientidega aina tihedamat koostööd, pistes rinda tänapäeva suurte probleemidega ja toetades ühiskonna püüdlusi.

Didier
Michaud-Daniel,
Chief Executive Officer

„Bureau Veritas on esimesest tegutsemispäevast alates alati toetanud oma klientide riskileevenduspüüdlusi, kasutades selleks eksperditeadmisi kvaliteedi, tervishoiu, keskkonna, ohutuse, privaatsuse ja arengu valdkondades.

See kõik algas nüüdseks peaaegu 200 aastat tagasi mereettevõtluskorra kehtestamisega.

Maailmamajanduse üleilmastumise tõttu on standardite ja normide loomine kiiresti arenenud: Bureau Veritas on alati toetanud oma klientide püüdlusi kohustuste täitmisel ja valmisoleku tagamisel, et saavutada kooskõla õigusaktidega. Hiljuti on mitu suurt skandaali toiduaine-, autotööstus-, keemia-, energia- ja digisektoris tekitanud läbipaistvusega seotud probleeme kogu maailmas, põhjustades sellega usalduskriisi.

Erapooletu osalisena on Bureau Veritas edendanud valitsuste, erasektori ja inimeste usaldussuhteid, kuna just nemad on ühiskonna toimimise alustalad.

Keerulised ja seotud jõud muudavad majandust, tööstust ja üleilmseid probleeme: kiirenev linnastumine, hüppeline rahvastikukasv, üleminek taastuvenergia kasutamisele ning digitransformatsioon, mida soodustab tehisintellekti, andmeühildamise, masinõppe jm areng.

Meie valdkonnas toimuvad muutused on märkimisväärselt mõjutanud Bureau Veritase tööprotsesse ning aidanud uuendada klientide vajaduste täitmist ja nende ees seisvate probleemide lahendamist. Bureau Veritasel algab peagi uus arenguetapp, mille põhieesmärk on toetada ühiskonna suuremaid soove ja püüdlusi ning ühtlasi aidata oma klientidel lahendada praegusi ja tulevasi probleeme. Oma laialdaste kogemuste ja professionaalse taustaga on Bureau Veritase üle maailma asuvad töötajad meie kõige tähtsam vara, kes aitab meil klientidele väärtust luua.

Meie töötajad tunnevad uhkust, sest nende igapäevane panus edendab miljonite inimeste elu kõikjal maailmas. Bureau Veritase edulood on ka nende edulood.“