Vastutustundlik ettevõtlus

VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

JÄRGIME OMA TEGEVUSES SOTSIAALNE VASTUTUS PÕHIMÕTTEID

Rahvusvahelise ettevõttena puutume igapäevaselt kokku kõige keerulisemate olukordadega üle maailma. Meie sotsiaalse vastutuse alane tegevus arvestab ülemaailmseid ühiskondlikke ja majanduslikke suundumusi. Seega avaldame oma kohaloluga kohalikule ühiskonnale positiivset mõju.

Hinda Gharbi

„Sotsiaalne vastutus on meie olulisemaid eesmärke ning selle läbi me väljendame oma soovi käituda vastutustundlikul ja jätkusuutlikult. Meie eesmärk ja teenuste olemus võimaldavad meil ühiskonda teenida tagades ohutust, edendades kvaliteeti ja kaitstes keskkonda.“
DIDIER MICHAUD-DANIEL, TEGEVJUHT