Teise osapoole auditid

Teise osapoole

auditid

Riski juhtimine tähendab täna tõhusate kontrollide kehtestamist kogu väärtusahelas. Organisatsioonid vastutavad kogu tarneahela sotsiaalse ja keskkonnaalase tulemuslikkuse eest, muutes tarnijate riskide hindamise prioriteediks. Teise osapoole auditid on efektiivne viis protsesside ja tarneahela seireks ning kindlustab selle toimimise vastavalt spetsifitseeritud nõuetele. Kvaliteedi tagamine aitab säilitada Teie organisatsiooni positiivset imagot. Meie aitame Teil luua auditite programmi ja/või teostada teise osapoole auditeid.

Tarnijate auditid

Bureau Veritas pakub mitmesuguste tööstusstandardite auditeid ja kohandatud tarnija auditeid. Auditi käigus hinnatakse auditeeritavale Teie poolt püstitatud kvaliteedikriteeriumite ning teiste nõuete täitmist kontroll-lehe alusel, mis on kohandatud Teie organisatsiooni konkreetsetele vajadustele. Kui Te aga alles valite tarnijat, siis saame hinnata potentsiaalse tarnija suutlikkust täita esitatud nõudeid.

Jaevõrgu auditid

Teie kaubamärk on väärtuslik vara. Bureau Veritas aitab kaitsta brändikuvandit, tagades toimimise kõikides omandis, hallatavates ja frantsiisivõrgustikes. Täiendavalt kvaliteedile võime hinnata ka Teie erinevates asukohtades paiknevate võrgustike ja/või tarnija keskkonna-, tööohutuse- ning sotsiaalse vastutuse alast toimimist.

Mõned näited

1. Võime teostada auditi veendumaks, et erinevates asukohtades tegutsevad võrgustikettevõtted täidavad neile grupi või korporatsiooni poolt püstitatud nõudeid (näiteks kauplusteketid, toitlustusketid, automüügi- ja teenindusettevõtted, ilusalongid jne).

2. Kui Teile tarnivad kaupa erinevad lao- või logistikaettevõtted, saame näiteks hinnata nende poolt kauba säilitamise tingimusi.

3. Võime teostada juhtimissüsteemi siseauditeid (eeldusel, et Teie organisatsioon ei ole meie poolt sertifitseeritud).

Kasulikkus

1) Auditite läbiviimine meie poolt aitab Teil kokku hoida auditeerimisele kuuluvat ajalist ja rahalist kulu ning rakendada suuremat energiat enda põhitegevusele.

2) Kohandame auditid lähtuvalt Teie vajadustest ning seega on tegemist rätsepatööga.

3) Auditi teostavad suure kogemusega eksperdid! Bureau Veritas Certification on üle maailma edukalt teostanud mitmeid võrgustiku ja tarnija auditeid erinevatele organisatsioonidele.