Energiatõhusus ja jätkusuutlikus

Energiatõhusus ja jätkusuutlikkus

Tänapäeva organisatsioonid on hakanud ümber kujundama oma jätkusuutlikkuse strateegiaid, keskendudes keskkonnamõjude vähendamiselt ringmajanduse ärimudelile.

Bureau Veritase pakub erinevaid auditeerimise, sertifitseerimise ja tõendamise  teenuseid, mis aitab organisatsioonidel seada ambitsioonikaid jätkusuutlikkuse eesmärke, sealhulgas liikuda ringmajanduse ärimudeli poole.

ISO 50001 energiajuhtimissüsteemi sertifitseerimine

Vastukajana globaalsele soojenemisele ning järjest enam energiasõltumatusele suunatud tegevuspõhimõtetele, oodatakse organisatsioonidelt oma energiatulemuslikkuse parendamist. ISO 50001 on teejuhiks organisatsioonidele, kes nende teemadega silmitsi seisavad. Selle standardi põhimõtete rakendamine aitab vähendada energiatarbimist ja sellega seondud kulusid ning avaldab  ühtlasi positiivset mõju loodusele ja ühiskonnale.

Biokütuste sertifitseerimine

Ettevõtted saavad kasutada taastuvaid vähese süsinikusisaldusega energiaallikaid, täites säästvaid biokütuseid ja biomassi käsitlevad nõuded. Mitmed vabatahtlikud biokütuste sertifitseerimissüsteemid - sealhulgas 2BSvs, ISCC EU, ISCC, RedCert EU, RED 2, KZR INiG - aitavad ettevõtetel täita Euroopa Liidu direktiive. Biokütuste majandamise ja biomassi majandamise kavade sertifitseerimisega pääsevad organisatsioonid ligi rahalistele stiimulitele ja rahvusvahelistele biokütuste turgudele.

Sotsiaalse vastutuse ja vastutustundliku allhanke sertifitseerimine

Kuna tarbijate ootused ja regulatsioonid muutuvad, peavad ettevõtted sotsiaalse vastutuse ja eetilise äritava kohta läbipaistvalt suhtlema. Bureau Veritas pakub SEDEXi (SMETA) vastutustundliku tarneahela ja tööpraktika auditeid ning sertifitseerimist vastavalt SA8000 standardile.