Keevitus 1

Keevitusvaldkonna tootmisohje sertifitseerimine:

Keevitustööde ohje kvaliteetse

toodangu tagamiseks

EN ISO 3834 ei ole kvaliteedisüsteemi standard eesmärgiga asendada standardit ISO 9001, kuid rakendatud ISO 9001 hõlbustab EN ISO 3834 juurutamist. Standard on mõeldud kasutamiseks metallide sulakeevituse korral ja selle rakendamine ei sõltu toodetavatest toodetest. Et tõestada ettevõtte võimekust ja professionaalsust keevitusvaldkonnas, on möödapääsmatu omada ka ISO 3834 sertifikaati.

Standard ei nõua välist hindamist või sertifitseerimist, kuid sertifitseerimine näitab tootja võimekust, kes on juurutanud standardi. Siiski on standardeid, mille järgi sertsifitseerimine nõuab EN ISO 3834 mõne osa nõuete täitmist., näiteks EN 1090 puhul, kui ehituslike kandekonstruktsioonide valmistamisel kasutatakse keevitustehnoloogiat, peavad olema täidetud, sõltuvalt teostusklassist, EN ISO 3834–2 või EN ISO 3834–3 nõuded.

Kas standardi 3834 juurutamine tagab automaatselt toodete kvaliteedi?

Tagab, kui kõik nõuded on täidetud. Kuid praktikas on mõistlik sertifitseerida keevitustööde ohje tõendamaks, et ettevõtte võimekus ja professionaalsus keevitusvaldkonnas on kontrollitud sertifitseerimisasutuse poolt.

Miks valida Bureau Veritas?

  • Meil on juurutatud skeem keevitajate sertifitseerimiseks standardiseeria EN ISO 9606 järgi koostöös Bureau Veritas Latvia kolleegidega, akrediteering LATAK-S3-486-04-2013