Rohelised teenused

Bureau Veritas rohelised teenused ja lahendused kestliku arengu heaks

Bureau Veritas teenused on suunatud organisatsioonidele  ja ühiskonnale. Meie missioon on tekitada usaldust ettevõtete, avaliku võimu ja tarbijate vahel.

Bureau Veritas on auditi- ja sertifitseerimisteenuste valdkonnas maailmas juhtival kohal, aidates oma 400 000 kliendil püüelda kestlikuma ettevõtluse ja maailma poole tõhusamal, metoodilisemal ning usaldusväärsemal viisil.

Oleme lõiminud kestliku arengu oma strateegiatesse, kogu organisatsiooni ja kõigisse meie ettevõtlusvaldkondadesse.

Meil on vajalik pädevus, et aidata klientidel lahendada probleeme, mis on seotud turvalisuse, keskkonna ja sotsiaalse vastutusega, ning tagada toote või teenuse kvaliteet terves ahelas. Toetame oma kliente nende ressursivalikutes ja tootmisprotsessis. Pakume oskusteavet tarneahela igas punktis alates tooraineallikatest ja lõpetades toodete kasutamisega. Bureau Veritas püüab olla kõigi oma klientide kõrval, kui nad töötavad välja kestliku arengu strateegiaid, ning vastata nende töötajate ja huvirühmade ootustele.

 

Roheliste lahenduste ja teenuste sarja kaudu võimestame nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioone, et nad viiksid ellu, mõõdaksid ja saavutaksid  oma kestliku arengu eesmärgid.

Meie kaasabil saavad kliendid mõõdetavalt näidata oma tegevuse mõju keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisvallas, muutes oma tegevuse jälgitavaks, nähtavaks ning usaldusväärseks. Läbipaistvuse suurendamiseks pakume oma klientidele lahendusi, millega kaitsta nende kaubamärke ja mainet.