Rohelised teenused

Bureau Veritas rohelised teenused ja lahendused kestliku arengu heaks

Bureau Veritas missiooniks on avalikkuse, ettevõtete ja tarbijate vahelise usalduse tekitamine. Bureau Veritas on auditi- ja sertifitseerimisteenuste valdkonnas juhtival kohal maailmas. 

Aitame enda 400 000 kliendil püüelda kestlikuma ettevõtluse poole, aitame luua tasakaalu elukeskkonna ja majanduse arengu vahel, muudame maailma keskkonnasäästlikumaks. Pakume tõhusaid ja usaldusväärseid meetodeid.

Oleme lõiminud kestliku arengu oma strateegiatesse, organisatsiooni tegevustesse ja valdkondadesse.

Meil on vajalik pädevus, et aidata klientidel lahendada probleeme, mis on seotud turvalisuse, keskkonna ja sotsiaalse vastutusega ning tagada toote või teenuse kvaliteet terves ahelas. Toetame oma kliente nende ressursivalikutes ja tootmisprotsessis. 

Pakume oskusteavet tarneahela igas punktis alates tooraineallikatest ja lõpetades toodete kasutamisega. Bureau Veritas püüab olla kõigi oma klientide kõrval, kui nad töötavad välja kestliku arengu strateegiaid ning vastata nende töötajate ja huvirühmade ootustele.

Läbipaistvuse suurendamiseks pakume oma klientidele lahendusi, millega kaitsta nende kaubamärke ja mainet.

Kestliku arengu ärimudelisse integreerimisel saab ettevõte tulemusmõõdikutega vähendada keskkonnamõjusid, lahendada sotsiaalseid ja juhtimisprobleeme ning muuta enda tegevused jälgitavaks. Oodatavaks tulemuseks on ärimudeli innovatsioon, konkurentsieelis ja finantstulemuste paranemine.

 

Roheliste teenuste ja lahenduste kaudu võimestame nii era- kui avaliku sektori organisatsioone, lahendame ettevõtjate probleemid.