ISO 50001

Energiatõhusus ja jätkusuutlikkus, ISO 50001 

ENERGIATÕHUSUS JA JÄTKUSUUTLIKKUS

Energiatõhusamaks muutmine on tõhus viis oma ettevõtte tuleviku kindlustamiseks. Minnes üle taastuvenergia allikatele ja vähendades üldist energiatarbimist saate kulusid minimeerida ja tõestada oma pühendumust keskkonnahoiule.

Vastukajana globaalsele soojenemisele ning järjest enam energiasõltumatusele suunatud tegevuspõhimõtetele, oodatakse organisatsioonidelt kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamist ja oma energiaefektiivsuse parandamist.

Ettevõttel on süsinikuheite vähendamiseks kaks võimalust:

 • vähendades oluliselt energiatarbimist
 • liikudes üle säästvatele energiaallikatele.

Energiajuhtimissüsteem ISO 50001 

ISO 50001 abil saate jälgida oma energiatarbimist ja leida märkimisväärsed kokkuhoiu võimalused. Bureau Veritas pakub energiajuhtimissüsteemi sertifitseerimist, mis toetab teid energiatulemuslikkuse parendamisel ja kulude vähendamisel.

 • Tõendage vastavust

  energiajuhtimis -süsteemi rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 50001 sertifikaadiga

 • Tuvastage kulude kokkuhoiu võimalused

  energiatarbimise optimeerimise kaudu

 • Tõstke oma mainet

  näidates üles pühendumust jätkusuutlikkusele

 • Oma organisatsiooni tuleviku kindlustamiseks

  lahendades täna tulevased energiatarbimisega seotud probleemid

Ülevaade standardist ISO 50001

ISO 50001 on ülemaailmne energiajuhtimissüsteemi standard. Rakendades energiajuhtimissüsteemi ISO 50001, saate luua energia alased juhtpõhimõtted koos konkreetsete eesmärkide ja protsessidega nende saavutamiseks. Bureau Veritase poolt väljastatud ISO 50001 sertifikaat võimaldab teil näidata oma pühendumust jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisele.

Energiakulude alandamine ISO 50001 abil

Organisatsioon, kes on omaks võtnud ISO 50001 põhinõuded, rakendab efektiivselt energia alaseid juhtpõhimõtteid, mis võimaldab säästa energiat ja vähendada kulusid. Esimese aasta jooksul on standardi nõudeid järgides ning pideval parendamisel põhinedes hinnatud energiakulu vähenemine 15%-30%.  Reaalne kasu sõltub organisatsiooni tegevusvaldkonnast ning varasemast energia alastest juhtpõhimõtetest.

Konkurentsieelise saamine pideva parendamise kaudu

Kuna tehnoloogia areneb ja energiatõhususe eesmärgid muutuvad üha ambitsioonikamaks, peaksid tulevikku suunatud organisatsioonid võtma omaks pideva parendamise hoiaku. ISO 50001 uusim versioon on kohandatud kaasaegsete organisatsioonide vajadustele. See standard on sarnase struktuuriga kui teised juhtimissüsteemide standardid, sealhulgas keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001, mis võimaldab teil keskkonnamõjude juhtimisel kasutada ühtset lähenemisviisi. 

Biokütuste sertifitseerimine

Ettevõtted saavad kasutada taastuvaid vähese süsinikusisaldusega energiaallikaid, täites säästvaid biokütuseid ja biomassi käsitlevad nõuded. Mitmed vabatahtlikud biokütuste sertifitseerimissüsteemid - sealhulgas 2BSvs, ISCC EU, ISCC, RedCert EU, RED 2, KZR INiG - aitavad ettevõtetel täita Euroopa Liidu direktiive. Biokütuste majandamise ja biomassi majandamise kavade sertifitseerimisega pääsevad organisatsioonid ligi rahalistele stiimulitele ja rahvusvahelistele biokütuste turgudele.