IRCA ISO 45001:2018 juhtaudiitorite koolitus

IRCA ISO 45001:2018 kolme päevane kursus on segu loengutest, aruteludest ja praktilistest harjutustest. Praktilised harjutused baseeruvad väljamõeldud ettevõtte TTO juhtimissüsteemil ja ülesannete käigus tehakse läbi kõik ettevõtte auditeerimisega seotud elemendid – dokumentatsiooni analüüs, plaanimine, audit, aruandlus. Harjutused on koostatud nii, et nende abil saaks juhtida tähelepanu TTO juhtimissüsteemi auditi käigus ette tulevatele tüüpilistele probleemidele. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga.

Koolitus on sertifitseeritud IRCA poolt (sertifikaadi number ID1926). Edukalt koolituse läbinud osalejad täidavad IRCA nõuded koolituse osas, kui on soov ennast registreerida IRCA kvaliteedisüsteemi audiitori, juhtaudiitori või siseaudiitori skeemi alusel.

EDUKAD KOOLITUSE LÕPETAJAD ON VÕIMELISED

  • mõistma ISO 45001 standardi põhimõtteid

  • mõistma olulisi töötervishoiu ja -ohutuse küsimusi

  • planeerima ja läbi viima ISO 45001 auditeid

  • koostama arusaadavaid auditi aruandeid ja neid klientidele esitama

Koolituse kuupäev plaanis 2024a.
Koolituse hind eurHinnale lisandub km.
Toimumiskoht TallinnHestia Hotell Europa
OSALEJAD

Koolitus on mõeldud kogenud juhtimissüsteemide audiitoritele, kes soovivad omandada töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi auditeerimise kompetentsi.

Koolitusele on oodatud
  - ettevõtte tippjuhid
  - töökeskkonna riskijuhtimise juhid ja personal
  - isikud, kes vastutavad töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise eest
  - ja kõik teised, kes soovivad teha tööalast karjääri töötervishoiu ja tööohutuse alal.
Koolitus on vajalik neile audiitoritele, kes soovivad ennast registreerida IRCA skeemi alusel ja kasulik esimese-, teise- ja kolmanda osapoole auditite läbiviijatele.

Selleks, et tagada koolituskursuse tõhus läbiviimine, on IRCA ette näinud, et KÕIK osalejad on enne koolitust põhjalikult kursis loetletud teemadega (seda nõuet rahuldab osalemine ühepäevasel ISO 45001 koolitusel või alternatiivina saavad osalejad omandada need teadmised koolituse eelsete materjalide iseseisva õppimise kaudu).
Osalejatelt eeldatakse samuti juhtimissüsteemide auditeerimisalaseid teadmisi, mis on saadud IRCA audiitorite koolituse läbimisega mõne teise juhtimissüsteemi standardi osas.
Need osalejad, kes ei ole edukalt läbinud IRCA sertifitseeritud (või aktsepteeritavat alternatiivset) juhtaudiitorite koolitust mõnes muus valdkonnas, tõenäoliselt ei läbi seda 24-tunnist koolitust edukalt ja nende jaoks oleks sobivam 40-tunnine ISO 45001:2018 juhtaudiitori koolitus.

 Osalejatele, kes sooritavad edukalt eksami ja pideva hindamise, väljastatakse vastavasisuline tunnistus.

TÄIENDAV INFO

Koolitust viib läbi Bureau Veritas'e juhtaudiitor ja koolitaja Voyteck Kowalewski. Koolitus on inglise keeles. Maksimaalne koolitusel osalejate hulk on 10, minimaalne 4.

Koolituse eest tuleb tasuda vastavalt esitatud ettemaksuarvele, mis saadetakse peale koolitusele registreerumist. Maksetähtaeg 7 päeva, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti. Arve peab olema tasutud enne koolituse algust. Koolitusel on võimalik osaleda ka läbi Töötukassa, täpsemad tingimused Töötukassa kodulehelt

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööke ja kohvipause, eksamit koolituse viimasel päeval ja vajadusel korduseksami sooritamise võimalust.

Koolitusel osalejatel on võimalik parkida hotelli kõrval asuvasse EuroPark parklasse, hinnaga 3,5 eur/24h. Kõrval asub ka Nautica parkla. 

Bureau Veritas Eesti OÜ jätab endale õiguse muuta väljakuulutatud koolituse toimumisaega või koolituse korraldamisest loobuda. Sellisel juhul piirduvad Bureau Veritas Eesti OÜ kohustused makstud koolituse tasude tagastamisega

ÄRAÜTLEMISED JA ASENDUSED

Koolitusel osalemisest võib loobuda, teatades sellest kirjalikult vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust. Sellisel juhul tagastatakse koolituse tasu täies mahus. Hilisemal loobumisel me koolituse hinda ei hüvita. Osalejaid võib asendada kuni koolituse alguseni ilma täiendava tasuta.

Koolitaja Voyteck Kowalewski

Voyteck on lõpetanud Warsawi Tehnikaülikooli 1974 aastal, diplomeeritud mehaanikainsener. Alustas koostööd Bureau Veritasega 1982 aastal. Erinevate juhtimissüsteemide audiitor ja IRCA (International Register of Certified Auditors) poolt heakskiidetud lektor. Koolitusi viib läbi inglise keeles.