ISO 14001

ISO 14001:2015 JÄRGNE SERTIFITSEERIMINE: 

TÕESTADES VASTUTUST KESKKONNA EES

Keskkonna säilitamine on üks suuremaid kriise maailmas millega me praegu silmitsi oleme. Kliendid muutuvad järjest rohkem keskkonnateadlikeks ning ettevõtted peavad sellega kaasa tulema. Keskkonna küsimuste õige juhtimine võimaldab saavutada majanduslikku kasu ning tõstab ettevõtte konkurentsivõimet. Keskkonnast hoolimine aitab ettevõttel oma mainet tõsta, täites keskkonnaalaseid kohuseid. Vastutustundlik lähenemine on kiiresti muutumas oluliseks ostu kriteeriumiks. Keskkonnateadlik klient otsustab teha äri sarnase mõtteviisiga ettevõtetega, s.t. nendega, kes näitavad oma pühendumust läbi rahvusvaheliselt tunnustatud standardite nagu ISO 14000 seeria.

KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI KASULIKKUS

 • Pühendumuse tõestamine kliendile, investorile, avalikkusele ja kogukonnale
 • Kulude kontroll läbi energiasäästu ja taaskasutuse
 • Kindlustusmaksete vähendamine, vähendades intsidente
 • Lubade ja volituste hankimise toetamine
 • Ettevõtte kompetentsi ja teadlikkuse tõstmine
 • Riskide ja võimaluste juhtimine
 • Ühtne struktuur - rohkem kui ühe standardi integreerimiseks

MIKS PEAKS ORGANISATSIOON RAKENDAMA ISO 14001:2015 JUHTIMISSÜSTEEMI?

 • Teie ettevõtte keskkonnaalane maine paraneb

  Juurutades ISO 14001, demonstreerite oma ettevõtte pühendumust keskkonna säästmisele ja saastamise
  vältimisele

 • Näitate seadusandlikku vastavust keskkonnalastele nõuetele

  Sertifitseeritud keskkonnajuhtimis-süsteem tagab, et õigusaktidele vastavus on mõjusalt juhitud. Keskkonnajuhtimis-süsteemi
  rakendamine on nõue paljudes riikides

 • Kulude kokkuhoid

  Keskkonna säästmine ja saastamise vältimine aitab vähendada erinevaid keskkonnahoiuga seotud tasusid

 • Märk, mis tõendab ettevõtte pühendumust täiuslikkusele

  Bureau Veritase märk on tuntud ja tunnustatud kogu maailmas kui usaldusväärsuse, jätkusuutlikkuse ja usalduse sümbol.

MIS ON ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 on osa rahvusvaheliste standardite seeriast mis sobib igale ettevõttele, igas asukohas ja on seotud keskkonna juhtimisega. Põhinedes PDCA tsüklil, pakub ISO 14001:2015 raamistiku ning määratleb olulised nõuded ettevõtte keskkonnaaspektide identifitseerimiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks. Jätkusuutlik areng on ISO 14001:2015 peamine printsiip.

MIKS VALIDA BUREAU VERITAS?

 • VÕRGUSTIK

  Bureau Veritas Certification oma 150 000 toimiva ISO sertifikaadi ja 6300 oskusliku audiitoriga on tegev 140 riigis

 • EKSPERT

  meie audiitoritel on laialdased teadmised erinevatest tööstussektoritest, kohalikest regulatsioonidest,
  turgudest ning keelteoskus mis võimaldab meil pakkuda sobivaid lahendusi vastavalt teie vajadustele

 • TUNNUSTUS

  Bureau Veritas Certification on tunnustatud rohkem kui 60 riikliku ja rahvusvahelise akrediteerimis- asutuse poolt

 • GLOBAALSE TUNNUSTAMISE MÄRK

  Bureau Veritas Certification on ülemaailmselt tunnustatud sümbol teie
  organisatsiooni jätkuvast pühendumusest tipptaseme, jätkusuutlikkuse ja usaldusväärsuse osas