ISO 45001

ISO 45001:2018 JÄRGNE SERTIFITSEERIMINE: 

NÄIDAKE OMA VÕIMEKUST PARENDADA

TÖÖTERVISHOIDU JA TÖÖOHUTUST

Teie ettevõtte inimkapital on teie suurim väärtus, mistõttu on töötajate tervis ja heaolu üks peamisi teie
ettevõtte edukuse tugisambaid. ISO 45001: 2018 eesmärk on aidata teil luua juhtimissüsteem, mis ennetab vigastusi või haigusi.

TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEMI KASULIKKUS

 • Vähem vigastusi, terviseprobleeme, ning raskete vigastuste ja surmaga lõppevate õnnetuste ärahoidmine tänu parimatele tööohutuse praktikatele
 • Töötervishoiu ja –ohutuse juhtpõhimõtete õige arendamine ja levitamine
 • Juhtkonna eestvedamine ning kohustus olla vastavuses olemasoleva seadusandlusega
 • Ettevõtte maine paranemine
 • Ettevõttes töötervishoiu ja –ohutusalaste eesmärkide selge defineerimine
 • Motiveeritud töötajad, võimendatud osalus ja kaasa rääkimine
 • Juhtkonna selge eestvedamine, pühendumus juhtimissüsteemile ning selle vastavusele
 • Parem riskide haldamine ning paranenud tulemused töötervishoiu ja –ohutuse toimimisel

MIKS PEAKS ORGANISATSIOON RAKENDAMA ISO 45001:2018 JUHTIMISSÜSTEEMI?

 • Teie ettevõtte töötervishoiualane maine paraneb

  Juurutades ISO 45001, demonstreerite oma ettevõtte pühendumust teie töötajate tervishoiule ja ohutusele

 • Näitate seadusandlikku vastavust ohutusnõuetele

  Sertifitseeritud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem tagab, et õigusaktidele vastavus on mõjusalt
  juhitud. TTO juhtimissüsteemi rakendamine on nõue paljudes riikides

 • Kindlustusmaksete vähenemine

  Vähendades tööõnnetuste arvu või seadmete vigastusi tehastes, vähendab ettevõte ka kindlustusmakseid
  ja trahvikulusid

 • Märk, mis tõendab ettevõtte pühendumust täiuslikkusele

  Bureau Veritas Certificationi märk on tuntud ja tunnustatud kogu maailmas kui usaldusväärsuse, jätkusuutlikkuse ja usalduse
  sümbol

MIS ON ISO 45001:2018?

ISO 45001 on rahvusvaheline standard, mis kehtestab nõuded töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) juhtimissüsteemile.
TTO juhtimissüsteem võimaldab organisatsioonil omada kontrolli ja teadmisi kõigi, nii tavapärasest tööst kui
ebanormaalsetest olukordadest tulenevate asjakohaste ohtude üle ning parendada järjepidevalt TTO tulemuslikkust

miks valida bureau veritas?

 • VÕRGUSTIK

  Bureau Veritas Certification oma 150 000 toimiva ISO sertifikaadi ja 6300 oskusliku audiitoriga on tegev
  140 riigis

 • EKSPERT

  meie audiitoritel on laialdased teadmised erinevatest tööstussektoritest, kohalikest regulatsioonidest,
  turgudest ning keelteoskus mis võimaldab meil pakkuda sobivaid lahendusi vastavalt teie vajadustele.

 • TUNNUSTUS

  Bureau Veritas Certification on tunnustatud rohkem kui 60 riikliku ja rahvusvahelise akrediteerimisasutuse
  poolt

 • GLOBAALSE TUNNUSTAMISE MÄRK

  Bureau Veritas Certification on ülemaailmselt tunnustatud sümbol teie
  organisatsiooni jätkuvast pühendumusest tipptaseme, jätkusuutlikkuse ja usaldusväärsuse osas.