ISO 55001 Varahalduse juhtimissüsteemi koolitus

ISO 55001:2014 kolme päevane audiitori koolitus on segu loengutest, aruteludest ja praktilistest harjutustest. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga.

EDUKAD KOOLITUSE LÕPETAJAD ON VÕIMELISED
  • mõistma ISO 55001 standardi põhimõtteid

  • mõistma olulisi varahalduse juhtimissüsteemi küsimusi

  • planeerima ja läbi viima ISO 55001 auditeid

  • koostama arusaadavaid auditi aruandeid ja neid klientidele esitama

Koolituse kuupäev 07-09.sept. 2020
Koolituse hind 950 eur Hinnale lisandub km.
Toimumiskoht Tallinn Hestia Hotell Europa
OSALEJAD

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada teadmisi varahalduse juhtimissüsteemist ja auditeerimise kompetentsi.

Koolitusele on oodatud
  - ettevõtte tippjuhid
  - varahalduse juhid ja personal
  - isikud, kes vastutavad varahalduse juhtimise eest
  - ja kõik teised, kes soovivad teha tööalast karjääri varahalduse juhtimise alal.
Koolitus on kasulik esimese-, teise- ja kolmanda osapoole auditite läbiviijatele.

Osalejatele, kes sooritavad edukalt eksami ja pideva hindamise, väljastatakse vastavasisuline tunnistus.

TÄIENDAV INFO

Koolitust viib läbi Bureau Veritas'e juhtaudiitor ja koolitaja Andrey Yordanov. Koolitus on inglise keeles. Maksimaalne koolitusel osalejate hulk on 10, minimaalne 4.

Koolituse eest tuleb tasuda vastavalt esitatud ettemaksuarvele, mis saadetakse peale koolitusele registreerumist. Maksetähtaeg 7 päeva, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti. Arve peab olema tasutud enne koolituse algust.

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööke ja kohvipause, eksamit koolituse viimasel päeval ja vajadusel korduseksami sooritamise võimalust.

Koolitusel osalejatel on võimalik parkida hotelli kõrval asuvasse EuroPark parklasse, hinnaga 3,5 eur/24h. Kõrval asub ka Nautica parkla. 

Bureau Veritas Eesti OÜ jätab endale õiguse muuta väljakuulutatud koolituse toimumisaega või koolituse korraldamisest loobuda. Sellisel juhul piirduvad Bureau Veritas Eesti OÜ kohustused makstud koolituse tasude tagastamisega

ÄRAÜTLEMISED JA ASENDUSED

Koolitusel osalemisest võib loobuda, teatades sellest kirjalikult vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust. Sellisel juhul tagastatakse koolituse tasu täies mahus. Hilisemal loobumisel me koolituse hinda ei hüvita. Osalejaid võib asendada kuni koolituse alguseni ilma täiendava tasuta.