ISO9001 cover

ISO 9001 järgne sertifitseerimine: panustades kvaliteeti, et eristuda konkurentidest

Edukad ettevõtted peavad pakkuma kvaliteeti – see kajastub nende tegevusviisides, nende poolt loodud
klienditeenindusstandardites ja nende poolt pakutavates toodetes. See on strateegiline visioon kuidas olla
pidevas muutumises, et tõsta kaubamärgi väärtust, ettevõtte mainet ning tagada, et ettevõte on paremini ette
valmistunud uute võimaluste jaoks järjest suureneval globaalsel ja konkureerival maailmaturul.

KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI KASULIKKUS

 • Tagab, et teie tooted ja teenused on vastavuses kliendi- ja muude seadusjärgsete ning õiguslike nõuetega.
 • Võimaldab mõõta äritulemusi, ja kokku hoida kulutusi.
 • Ettevõtte kompetentsi ja teadlikkuse tõstmine.
 • Riskide ja võimaluste juhtimine.
 • Ühtne struktuur - rohkem kui ühe standardi integreerimiseks.
 • Kvaliteedijuhtimissüsteem on tihedalt seotud peamiste äriprotsessidega.

MIKS PEAKS ORGANISATSIOON RAKENDAMA ISO 9001:2015 JUHTIMISSÜSTEEMI?

 • Ettevõtte maine paraneb

  Juurutades ISO 9001, demonstreerite oma ettevõtte pühendumust kvaliteedile ja kliendi rahulolu
  tõstmisele

 • Näitate vastavust seadusandlikele ja kliendi nõuetele

  Sertifitseeritud kvaliteedijuhtimis-süsteem tagab, et toote ja teenusega seotud nõuded on välja selgitatud ja
  kohaldatud. Kvaliteedijuhtimis-süsteemi rakendamine on paljude klientide nõue

 • Kulude kokkuhoid

  Hästi juurutatud ja toimiv kvaliteedijuhtimis-süsteem aitab vähendada erinevaid kvaliteediga seotud kulusid

 • Märk, mis tõendab ettevõtte pühendumust täiuslikkusele

  Bureau Veritas Certificationi sertifitseerimise märk on tuntud ja tunnustatud kogu maailmas kui usaldusväärsuse, jätkusuutlikkuse ja usalduse sümbol.

MIS ON ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 on kvaliteedijuhtimisega seotud rahvusvaheline standard, sobiv mis tahes organisatsioonile
kõikides ärisektorites ja tegevustes. ISO 9001: 2015 pakub raamistiku, mis sobib muutuvate kvaliteedinõuetega
mis on kooskõlas ühiskonna, majanduse ja keskkonnaga.

MIKS VALIDA BUREAU VERITAS?

 • VÕRGUSTIK

  Bureau Veritas Certification oma 150 000 toimiva ISO sertifikaadi ja 6300 oskusliku audiitoriga on
  tegev 140 riigis

 • EKSPERT

  meie audiitoritel on laialdased teadmised erinevatest tööstussektoritest, kohalikest regulatsioonidest,
  turgudest ning keelteoskus mis võimaldab meil pakkuda sobivaid lahendusi vastavalt teie vajadustele

 • TUNNUSTUS

  Bureau Veritas Certification on tunnustatud rohkem kui 60 riikliku ja rahvusvahelise akrediteerimis- asutuse poolt

 • GLOBAALSE TUNNUSTAMISE MÄRK

  Bureau Veritas Certification on ülemaailmselt tunnustatud sümbol teie
  organisatsiooni jätkuvast pühendumusest tipptaseme, jätkusuutlikkuse ja usaldusväärsuse osas