MEIE PÜHENDUMUS 

ETTEVÕTTE SOTSIAALSELE VASTUTUSELE

MEIE PANUS ETTEVÕTETE SOTSIAALSE VASTUTUSE EDENDAMISSE

Loome väärtust ja jagame seda üle kogu maailma meie:

  • töötajatega;
  • aktsionäridega;
  • klientidega;
  • tarnijate ja alltöövõtjatega;
  • akrediteerimisasutuste ja riigiasutustega;
  • kodanikuühiskonnaga selle mõiste kõige laiemas tähenduses ning seda teenuste abil, mis keskenduvad kvaliteedile, töötervishoiule ja ohutusele ning samuti sotsiaalse ühiskonna ja keskkonnakaitsele.

MEIE PÜHENDUMUS KOHALIKULE KOGUKONNALE

Bureau Veritas toetab oma kohalolekuga kohapealset arengut kõikjal maailmas. See mõjutab positiivselt tööhõivet kõigis 140 riigis, kus meie kontorid asuvad. Sel viisil panustab Bureau Veritas regioonide sotsiaalmajanduslikku arengusse läbi kohalike tarnijate ja koostööpartnerite võrgustiku.