MEIE PÜHENDUMUS OMA TÖÖTAJATELE

MEIE TÖÖTAJAD ON MEIE SUURIM VARA

Meie ettevõtte areng põhineb töötajate teadmistel ja oskustel. Bureau Veritase edukus oleneb töötajate tulemuslikkusest ning neile karjääri jooksul enesearendamiseks ja -täiendamiseks antud võimalustest.

2018 a. sõlmisime 13 300tähtajatut (või sisult võrdväärset) töölepingut

Korporatsiooni ÄRIKULTUUR

Korporatsiooni ärikultuur tagab igale töötajale võimaluse oma oskusi ja võimekust näidata.

Erilaadsus on oluline osa Bureau Veritase ajaloost, kultuurist ja identiteedist. Kontsernis saavad töötajatena kokku väga erineva päritoluga mehed ja naised, kellel kõigil on oma lugu rääkida. Kontserni eri maades võib suhtlus toimuda kokku enam kui 50 keeles.

NULL TOLERANTS DISKRIMINEERIMISELE

Soovime, et meie töötajad austaksid koos töötades täielikult üksteise erinevusi. Püüdleme sellise kultuuri poole, kus diskrimineerimisele kohta ei ole. Töötajatel on rangelt keelatud teisi diskrimineerida vanuse, soo, puude, rahvuse, päritolu, poliitiliste vaadete või usuliste veendumuste tõttu.

2018 a. olid 17%tippjuhtkonna töötajatest naised
Meie eesmärk 2020. aastaks: 25 %tippjuhtkonnast on naised