News

Bureau Veritas Eesti OÜ on akrediteeritud kui EMAS-tõendamisasutus

Märts. 18 2022

Meil on hea meel teatada, et alates 17.03.2022 on Bureau Veritas Eesti OÜ akrediteeritud kui EMAS-tõendamisasutus ning meile on väljastatud akrediteerimistunnistus EE-V-0002 ja lisa kehtivusega kuni 16.03.2027. 

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (EAK) poolt läbiviidud hindamise tulemusena leiti, et meie tegevus vastab standardi EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 akrediteerimisnõuetele ja oleme kompetentsed läbi viima EMAS-tõendamisi. Meie poolt esimene EMAS auditeeritud ettevõte on AS Estonian Cell.

Kui tunnete huvi EMAS tõendamise vastu, siis võtke meiega ühendust!