News

Bureau Veritase sertifitseerimismärgi uus kujundus

Mai. 13 2024

Meil on hea meel teatada, et Bureau Veritas on uuendanud oma sertifitseerimismärgi kujundust. Sertifitseerimismärk või -logo on märk, mida saab kuvada ettevõtte veebilehel, brošüüridel, turundusmaterjalidel, varadel ja pakenditel, et reklaamida Bureau Veritase väljastatud sertifikaati.

Uus sertifitseerimismärgi kujundus on põnev ja kaasaegne verstapost meie kaubamärgi jätkuvas arengus. Pärast hoolikat kaalumist valisime uue sertifitseerimismärgi, mis peegeldab meie missiooni ja kasvusuunda, jäädes samas truuks meie pikaajalisele koostöö mainele!

Meie uus sertifitseerimismärk peegeldab ambitsioone, mida näeme oma kogukonnas üle maailma iga päev. Bureau Veritas aitab klientidel oma tegevust parendada, pakkudes teenuseid muuhulgas kvaliteedi, töötervise ja -ohutuse, keskkonnakaitse, jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse valdkondades. Aitame kaasa maailma positiivsele muutmisele.

Uus sertifitseerimismärk koos uuendatud kasutusjuhisega saadetakse kliendile kontori poolt. 

Üleminekuaeg on kuni 01.01.2025, mille jooksul kliendid peavad kasutusele võtma uue sertifitseerimismärgi.