News

FSSC VÄLJASTAS FSSC 22000 VERSION 6

Sept. 26 2023

FSSC 22000 on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisskeem, mis tagab toiduainete ohutuse ja kvaliteedi. Uusim versioon, FSSC 22000, versioon 6, avaldati 2023. aasta aprilli alguses. 1. aprillist 2023 kuni 31. märtsini 2024 kehtib 12-kuuline üleminekuperiood. Standardi uus versioon toob kaasa olulisi muudatusi, mis mõjutavad toiduainete tootmisettevõtteid ja sertifitseerimisprotsessi, integreerides standardi ISO22003-1: 2022 nõuded ja tugevdab nõudeid, et toetada organisatsioone nende panuses ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamisse

MILLISED ON PÕHILISED MUUDATUSED?

TOIDUVALDKONDADE KATEGOORIATE ÜMBERJAGAMINE

FSSC 22000 V6 tutvustab muudatusi toiduahela kategooriates vastavalt standardile ISO22003-1:2022. FSSC 22000 V6 lisab kaks uut kategooriat; BIII – taimsete saaduste protsessieelne käitlemine ja C0 – mis keskendub loomade algtöötlemisele. Lemmikloomatoidu tootmise kategooriad on eemaldatud ja lemmikloomatoit on nüüd hõlmatud kategooriatega C & D. Transport on liidetud ühte kategooriasse G. Lõpuks on lisatud FII kategooriasse ka kauplemine ja vahendamine. Selle tulemusena muutuvad mõnede organisatsioonide toiduohutuse kategooriad.

FSSC 22000 TÄIENDAVAD NÕUDED

6. versiooni lisanõuded sisaldavad üksikasjalikumaid klausleid; Toiduohutuse ja kvaliteedikultuuri nõuete integreerimine, aga ka pakendite väidete valideerimine/tõendamine, taaskasutatud materjalide kasutamise kriteeriumid, täpsem allergeenide haldamine, keskkonnaseire, kvaliteedikontroll, uute seadmete ostmine ja paigaldamine ning toidukao ja -jäätmete käitlemine.

AUDITI KESTUS

Seoses muudatustega akrediteerimisdokumendis ISO22003-1: 2022 ja täiendavate nõuetega tuleb FSSC 22000 auditite auditeerimise kestus üle vaadata. Paljude organisatsioonide jaoks pikeneb auditi aeg.

Kui organisatsioon on sertifitseeritud, väljastatakse neile sertifikaat. Sertifikaadile trükitakse QR-kood.