News

Taasta äritegevus Bureau Veritas kaasabil!

juuli. 15 2020

Kõigi organisatsioonide prioriteet pärast koroonaviiruse epideemiat on võimalikult kiiresti taastada igapäeva töö ning tagada töötajatele ja klientidele sobivad tervise-, ohutus- ja hügieenitingimused:

Ettevõtted ja ametiasutused, kellel on üldsusele avatud rajatised, peavad oma klientidele ja kasutajatele demonstreerima nõutavate kaitsemeetmete rakendamist.

Tööstus-, ehitus- ja teenindussektori ettevõtted peavad olema võimelised oma töötajaid kaitsma, kui nad on tagasi tööl.

Selleks, et tagada kõigi asjakohaste tervise-, ohutus- ja hügieenitingimuste olemasolu, on Bureau Veritas loonud kõigi majandussektori vajadustele vastava komplekslahenduse „Äritegevuse taaskäivitamine koos Bureau Veritasega” . Meie koolitatud audiitorid hindavad inimeste ja rajatistega seotud riske ning kontrollivad, kas kaitsemeetmed on korralikult sisse seatud ja rakendatud. Pärast edukat kontrolli väljastatakse spetsiaalne märgis, mis kinnitab nõuete täitmist ning info märgisega tunnustatud ettevõtte kohta on ülemaailmselt kõigile kättesaadavad aadressil https://restartwith.bureauveritas.com/pages/home/

Kui tunnete huvi antud teenuse vastu huvi, siis võtke meiega ühendust!