SERTIFITSEERIMISLOGO

Teile väljastatud sertifikaat on tunnistus, mis tõendab teie pühendumust olla oma äritegevuses professionaalne ja järjekindel. Bureau Veritas Certification soovitab seda saavutust esile tõsta ning kasutada sertifitseerimislogo teie ettevõtte brošüüridel/väljaannetel, ettevõtte tunnusgraafikal, sõidukitel jne.

Spetsiaalsed sertifitseerimislogod on olemas iga juhtimissüsteemi jaoks, nagu:

  • Kvaliteet: ISO 9001
  • Töökeskkond ja -ohutus: ISO 45001 …
  • Keskkond: ISO 14001…
  • Sotsiaalne vastutus: SA 8000,
  • IT turvalisus: ISO 27001…
  • Valdkonnaspetsiifilised standardid, nagu ISO TS 16949 autotööstusele, AS/EN 9100 lennundusele, FSC metsandusele...

Peale sertifikaadi väljastamist saadetakse sertifitseerimislogod Teile e-postiga. Küsimuste korral pöörduge Lisette Põld  lisette.pold@bureauveritas.com

Õiguslik märkus: Bureau Veritas Certification logo on registreeritud kaubamärk ja kirjutuskaitstud. Bureau Veritas Certification logo kasutamine ilma Bureau Veritas Certification loata on keelatud. Logo võivad kasutada ainult Bureau Veritas Certification poolt väljastatud kehtivat sertifikaati omavad ettevõtted, kes on allkirjastanud lepingu, mis sätestab et logo kasutatakse vastavalt Bureau Veritas Certification nõuetele ja logo kasutatakse viisil, mis näitab selgelt ettevõtte sertifitseeritust ja välistab eksliku arusaama toote sertifitseeritusest. Logo õiget kasutamist kontrollib Bureau Veritas Certification korralistel audititel.

Laadige alla sertifitseerimislogo kasutamise juhendid: 

Sertifitseerimislogo kasutamise juhend (eesti keeles)

Sertifitseerimislogo kasutamise juhend (inglise keeles)

Sertifitseerimislogo kasutamise kohta saate lisainformatsiooni Bureau Veritase kohalikust kontorist.