TÄIUSLIKKUSMUDEL

EETIKA NÕUETE JÄRGIMINE ON MEIE PEAMINE VÄÄRTUS

Meie eetikakoodeksis on terviklikkus prioriteetide nimekirja tipus. Eetikakoodeksit luues oleme loonud usaldusel põhinevad suhted oma töötajate, klientide, aktsionäride ja ühiskonnaga.

Meie alltöövõtjad ja partnerid  kinnitavad kirjalikult, et järgivad meie eetikakoodeksit.

100%meie töötajatest on koolitatud vastavalt eetikakoodeksile

Meie eetikakoodeksit uuendatakse regulaarselt vastavalt muutustele õigusaktides ja regulatsioonides.

Meie eetikakoodeks

HEAD SUHTED MEIE KLIENTIDEGA ON ESMATÄHTSAD

Heade suhete loomine klientidega on rahulolu tagamiseks ülioluline.

2018 a. saatsime välja üle 284,000küsitluse
86%klientidest on väga rahul
2018. aastal oli 87%meie tegevustest ISO 9001 järgi sertifitseeritud

INIMÕIGUSTE KAITSE

Bureau Veritas on pühendunud inimõiguste kaitsmisele olenemata riigist, kus tegutseme, või projektist, mille raames töötame.

Bureau Veritas kutsub kõiki oma osanikke, tarnijaid, alltöövõtjaid, partnereid ja kliente üles lisatud dokumendis toodud põhimõtteid järgima.

LAADI DOKUMENT ALLA

PÜHENDUMUS MIDA OOTAME KOOSTÖÖPARTNERITELT

Kuna ostutoodete ja alltöövõttude osakaal meie tegevuses on suur, on äärmiselt oluline, et tarnijad ja alltöövõtjad järgiksid meie sotsiaalse vastutuse põhimõtteid.

KOOSTÖÖPARTNERITE TEGEVUSJUHEND