Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD)

Toote keskkonna-

deklaratsioon (EPD)

NÄIDAKE HUVIRÜHMADELE, ET TEGELETE KESKKONNATEEMADEGA KÕIKEHÕLMAVALT.

VÄLJAKUTSE ETTEVÕTETELE

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse ja keskkonnaandmete esitlemine on keeruline. Eriti siis, kui ettevõtetel on üha suurem vastutus näidata, milline on nende tegevuse mõju keskkonnale ja kliimale. Muidugi keskendub enamik keskkonnateadlikke ettevõtteid üldisele keskkonnamõjule, kuid neil võib olla raske teavitada sellest neid, kes vajavad seda infot struktureeritud ja kõikehõlmaval moel.

LAHENDUS

Mis on toote keskkonnadeklaratsioon (EPD)? Keskkonnateadlikul ettevõttel on võimalus näidata peale sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi ka oma toodete keskkonnamõju. Keskkonnadeklaratsiooni eesmärk on anda läbipaistvat infot toote keskkonnamõju kohta kogu selle elutsükli jooksul. Meie audiitorid kontrollivad, kas toote elutsükli analüüs vastab ISO standarditele ja muudele keskkonnaalastele nõuetele. Kolmanda osapoole poolt antud sõltumatu kinnitus tagab toote deklaratsioonis esitatud andmete usaldusväärsuse ning toote keskkonnadeklaratsioon aitab toote kasutajatel teha keskkonnateadlikumaid valikuid.

PEAMINE kasu:

 • keskkonnamõju tõhus ja usaldusväärne teave tööstusklientidele, aga ka tarbijatele ja laiemale üldsusele;
 • üks dokument kõigi riiklike ja rahvusvaheliste turgude jaoks;
 • paindlikkus, sest teavet saab ajakohastada, säilitades seejuures tõendatuse;
 • ettevõtte väärtuse kasv;
 • keskkonnadeklaratsioon näitab, et ettevõte tegutseb keskkonnavallas ettevaatavalt ja pühendunult.

 

MIKS VALIDA BUREAU VERITAS

 • Keskkonnaalane asjatundlikkus

  Bureau Veritas on olnud kaasatud keskkonna-
  deklaratsioonide süsteemi selle algusajast peale. Alates väljaõppinud personalist kuni keskkonna-
  deklaratsioonide tõendamiseni

 • Võrgustik

  Me tegutseme enam kui sajas riigis. Üleilmne esindatus tähendab seda, et meie kliendid saavad kahekordset kasu rahvusvahelistest eksperditeadmistest koos kohalike eripärade (keel, kultuur, seadused, tavad jms) põhjaliku tundmisega, mis tagab meie auditi parima kvaliteedi

 • Globaalse tunnustuse märk

  Bureau Veritase sertifitseerimislogo on üleilmselt tuntud kui märk sellest, et ettevõte on pidevalt pühendunud kvaliteedi, kestlikkuse ja usaldusväärsuse tagamisele

KKK – KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

 • Mis on toote elutsükli analüüs ja milleks seda vaja on? Toote elutsükli analüüs on toote (või teenuse) süsteemi järjestiku ja seotud etappide kindlakstegemine hällist hauani, kus „häll“ on kasutatud ressursid ja toorained ning „haud“ on jäätmekäitlus, mida rakendatakse toote lõplikul kõrvaldamisel. See kaardistamine hõlmab ressursside soetamist,  tarbimist ning õhku, vette ja maismaale paisatavaid heitmeid. Olelusringi analüüs annab üldpildi, seega välditakse olukorda, kus tootmissüsteemi mõni osa on mitteoptimaalne. Seetõttu on tegemist olulise strateegilise vahendiga, mille abil saab mõista tootmissüsteemi üldist keskkonnamõju ja tuvastada süsteemi võimalikud nõrgad kohad.