IRCA ISO 9001:2015 juhtaudiitorite koolitus

IRCA ISO 9001:2005 viie päevane koolitus on segu loengutest, aruteludest ja praktilistest harjutustest. Praktilised harjutused baseeruvad väljamõeldud ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemil ja ülesannete käigus tehakse läbi kõik ettevõtte auditeerimisega seotud elemendid – dokumentatsiooni analüüs, plaanimine, audit, aruandlus. Harjutused on koostatud nii, et nende abil saaks juhtida tähelepanu kvaliteedijuhtimissüsteemi auditi käigus ette tulevatele tüüpilistele probleemidele. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga.

Koolitus on sertifitseeritud IRCA poolt (koolituse number A17929). Edukalt koolituse läbinud osalejad täidavad IRCA nõuded koolituse osas, kui on soov ennast registreerida IRCA kvaliteedisüsteemi audiitori, juhtaudiitori või siseaudiitori skeemi alusel.

Edukad koolituse lõpetajad on võimelised

  • mõistma ISO 9001:2015 standardi põhimõtteid

  • aru saama, kuidas ISO 9001:2015 aitab maandada kvaliteediga seotud riske

  • planeerima ja läbi viima kvaliteedijuhtimis-süsteemi auditeid

  • koostama arusaadavaid auditi aruandeid ja neid klientidele esitama

Koolituse kuupäev 18-22. nov. 2024
Koolituse hind 1999 eurHinnale lisandub km.
Toimumiskoht TallinnIbis Tallinn Center
Osalejad

Koolitus sobib ettevõtte kõigi tasandi töötajatele, samuti ka sõltumatutele konsultantidele. Koolitus on vajalik neile audiitoritele, kes soovivad ennast registreerida IRCA skeemi alusel ja kasulik teise- ja kolmanda osapoole auditite läbiviijatele. Koolitusel osalemise eelduseks on kvaliteedijuhtimise ja ISO9001 nõuete hea tundmine. Soovitav on enne koolitust osaleda ühepäevasel ISO 9001:2015 standardi ülevaate koolitusel. Osalejatele, kes sooritavad edukalt eksami ja pideva hindamise, väljastatakse vastavasisuline tunnistus.

Täiendav info

Koolitust viib läbi Bureau Veritas'e juhtaudiitor ja koolitaja Alar Sistok. Koolitus on eesti keeles. Maksimaalne koolitusel osalejate hulk on 10, minimaalne 4.

Koolituse eest tuleb tasuda vastavalt esitatud ettemaksuarvele, mis saadetakse peale koolitusele registreerumist. Maksetähtaeg 7 päeva, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti. Arve peab olema tasutud enne koolituse algust. Koolitusel on võimalik osaleda ka läbi Töötukassa, täpsemad tingimused Töötukassa kodulehelt

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööke ja kohvipause, eksamit koolituse viimasel päeval ja vajadusel korduseksami sooritamise võimalust.

Koolitusel osalejatel on võimalik parkida hotelli  maa-alusesse parklasse 10 eur/24 h.  Parkimise infot palun täpsustada parkimine.ee.

Bureau Veritas Eesti OÜ jätab endale õiguse muuta väljakuulutatud koolituse toimumisaega või koolituse korraldamisest loobuda. Sellisel juhul piirduvad Bureau Veritas Eesti OÜ kohustused makstud koolituse tasude tagastamisega

Äraütlemised ja asendused

Koolitusel osalemisest võib loobuda, teatades sellest kirjalikult vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust. Sellisel juhul tagastatakse koolituse tasu täies mahus. Hilisemal loobumisel me koolituse hinda ei hüvita. Osalejaid võib asendada kuni koolituse alguseni ilma täiendava tasuta.

Koolitaja Alar Sistok

Alar on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikainseneri erialal 1986 aastal. Läbinud mitmeid juhtimissüsteemialaseid jt erialaseid koolitusi. Töötanud Bureau Veritases üle 15 aasta.  Erinevate juhtimissüsteemide juhtaudiitor (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001). IRCA (International Register of Certified Auditors) poolt heakskiidetud koolitaja. Juhtimissüsteemide valdkonna lektor erinevates kutse- ja kõrgkoolides (Tallinna Majanduskool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonian Business School, Tallinna Tehnikakõrgkool).