News

Auditite ja koolituse korraldamine eriolukorra ajal

Märts. 15 2020

Kuna klientide ja meie töötajate turvalisus ja heaolu on meie jaoks esmatähtis, siis oleme koroonaviiruse tõkestamiseks oma protsessid üle vaadanud ja planeerinud muudatused töökorralduses, mille eesmärk on minimeerida riski meie klientidele ja töötajatele, täites samal ajal akrediteerimisnõudeid ja tagades meie klientidele sertifitseeringu säilitamise.

Kui kohapealse auditi läbiviimine kokkulepitud ajal ei ole võimalik, siis rakendame osaliselt või täies mahus kaugauditeerimise meetodeid (failide jagamine, audio-visuaalsed vahendid nt telefoniintervjuu, skype, teams jne), tagades konfidentsiaalsuse ja andmekaitse kooskõlas sertifitseerimise üldtingimustega.

Kui auditi läbiviimine ei ole ühelgi tingimusel  võimalik, siis lükkame auditi edasi ja sertifitseeringu säilimise tagamiseks tuleb audit läbi viia vähemalt kuue kuu jooksul. Olenevalt sertifitseerimisskeemist (ISO, BRC, FSSC,MSC jne) on nõuded kaugauditeerimisele ja auditi edasilükkamisele mõnevõrra erinevad.

Mõjutatud klientidega võetakse ühendust, et leida sobivad alternatiivid plaanilistele kohapealsetele audititele. 

Kõik märtsikuusse planeeritud avalikud koolitused lükkame edasi. Koolitusele registreerinutega võtame ise ühendust leppimaks kokku uue kuupäeva. Aprilli ja maikuu koolituste toimumise osas võtame otsused vastu lähinädalatel ning informeerime jooksvalt.

Kohapealse koolituse või auditi toimumisel nõuame, et meie kliendid järgiksid Terviseameti poolt kehtestatud soovitusi. Sealhulgas peab klient tagama, et isikutel kes meie audiitoriga kliendi juures kokku puutuvad ei ole haigussümptomeid, nad ei ole reisinud viimase 14 päeva jooksul riskipiirkonnas, ega olnud lähedases kontaktis isikuga kellel on diagnoositud koroonaviirus.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust e-maili teel tallinn@ee.bureauveritas.com

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОВ И ОБУЧЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Поскольку безопасность и благополучие наших клиентов и наших сотрудников имеют для нас первостепенное значение, мы пересмотрели наши процессы, чтобы внести изменения рабочего процесса, направленные на минимизацию рисков для наших клиентов и сотрудников при соблюдении требований аккредитации и обеспечении сертификации наших клиентов.

Если в согласованное время аудит на месте невозможен, мы будем применять некоторые  методы удаленного аудита (обмен файлами, аудиовизуальные инструменты, такие как телефонные интервью, Skype, Teams и т. Д.), Обеспечивая конфиденциальность и защиту данных в соответствии с общими условиями сертификации.

Если аудит невозможен ни при каких обстоятельствах, мы отложим аудит и обеспечим, чтобы сертификация поддерживалась не менее шести месяцев. В зависимости от схемы сертификации (ISO, BRC, FSSC, MSC и т. Д.) Требования к дистанционному аудиту и откладыванию аудита несколько различаются.

С  клиентами свяжутся, чтобы найти подходящие альтернативы запланированным проверкам на месте.

Все публичные тренинги, запланированные на март, будут отложены. Мы свяжемся с теми, кто зарегистрировался для обучения, чтобы назначить новую дату. Мы примем решения об апрельских и майских тренировках в ближайшие недели и будем держать вас в курсе.

При проведении обучения или аудита на месте мы требуем, чтобы наши клиенты следовали рекомендациям Совета по здравоохранению. В частности, клиент должен убедиться, что у лиц, которые вступают в контакт с нашим аудитором, нет симптомов заболевания, не путешествовали в течение последних 14 дней или были в тесном контакте с человеком, у которого был диагностирован коронавирус.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте tallinn@ee.bureauveritas.com