Töölaud

News

Bureau Veritas Eesti OÜ sai uue akrediteerimis-

tunnistuse viieks aastaks

Dets. 16 2020

SA Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) teostas perioodil 13.10 – 20.11.2020 Bureau Veritas Eesti OÜ uushindamist seoses eelmise akrediteeringu kehtivuse lõppemisega.

Lisaks kontori külastusele vaatlesid EAK assessorid meie mitmete klientide auditeid hindamaks meie tegevuse vastavust akrediteerimisnõuetele EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele“ ja muudele nõuetele.

Hindamise käigus ei leitud mitte ühtegi mittevastavust ja tunnistati, et Bureau Veritas Eesti OÜ vastab EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 nõuetele kui juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutus kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse ning toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimise valdkonnas. Uus tunnistus väljastati viieks aastaks kehtivusega kuni 15.12.2025. Meie akrediteerimisala täpset ulatust on võimalik vaadata EAK kodulehel: http://eak.ee/?pageCus=akr&id=600