News

Infoturbe standardi ISO/IEC 27001 uus versioon

Veebr. 17 2023

 

ISO/IEC 27001 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks nõuded organisatsiooni infoturbe juhtimissüsteemile.

ISO 27001 standard koosneb juhtimissüsteemile esitatavatest üldnõuetest ja täiendavatest turvameetmetest.

2022. a oktoobris anti välja standardi uus versioon ISO/IEC 27001:2022. See versioon muudab kehtetuks ja asendab eelmise 2013 aasta versiooni.

Üleminek 2013. aasta standardi versioonilt uuele 2022. aasta standardversioonile toimub kolmeaastane üleminekuaja jooksul lõpptähtajaga kuni 31. oktoobrini 2025.

Kuni 31. oktoobrini 2023 saab ettevõtteid sertifitseerida 2013. aasta standardiversiooni järgi.