News

ISO 45001:2018 üleminek

Sept. 28 2018

Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni direktiividele on ISO 45001:2018 avaldatud ja asendab töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardit OHSAS 18001:2007.

ISO 45001:2018 rakendamine on Teie ettevõttele strateegiline otsus, mis võimaldavad Teil välja töötada põhjalikud tööohutuse ja töötervishoiu juhtpõhimõtted, mis vähendavad haigestumisega seotud vigastusi ja puudumist. ISO 45001:2018 koostamine hõlmas kõrgtasemel struktuuriga (High Level Structure) lähenemisviisi kasutamist. See kõikehõlmav lähenemine võimaldab täielikku integreerumist teiste juhtimissüsteemidega nagu näiteks ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015.

ISO 45001: 2018 järgib sama üleminekumeetodit nagu teised hiljuti uuendatud standardid. Pärast uue standardi avaldamist kehtib eelmine standard OHSAS 18001 kolm aastat. Selle ajaperioodi lõpus muutuvad OHSAS 18001 sertifikaadid kehtetuks.

Klientide üleviimise reeglid OHSAS 18001:2007 standardilt ISO 45001:2018 standardile on väga selged ning IAF (International Accreditation Forum) tunnistab pärast ISO 45001:2018 üleminekuperioodi lõppu ainult akrediteeritud sertifikaatide väljastamist. Kliendil, kellel pole selleks ajaks akrediteeritud sertifikaati, tuleb ISO 45001:2018-le üleminekuks läbida uuesti esmane sertifitseerimise protsess (1. etapp ja 2. etapp) täies mahus.

Bureau Veritas Eesti alustab ISO 45001:2018 sertifikaatide väljastamist niipea kui oleme audiitorid koolitanud ja saanud EAK (Eesti Akrediteerimiskeskus) käest akrediteeringu ISO 45001 järgseks sertifitseerimiseks.

Sertifikaadi katkemise vältimiseks on uue sertifikaadi väljaandmise tähtaeg 11. märts 2021, mis on kogu sertifitseerimisprotsessi lõpuleviimise kuupäev, kaasaarvatud võimalike mittevastavuste sulgemise tähtaeg.

Edukaks üleminekuks ISO 45001:2018 standardile peab Teil olema selge ja tõhus strateegia ning ressursid ja tegevused nõuetekohaselt planeeritud. Protsessi hõlbustamiseks oleme loonud veebisaidi  lead.bureauveritas.com kust pääsete juurde meie teenustele, sealhulgas e-õppele, veebi enesehindamise tööriistadele ja üleminekuprotsessile. Õppematerjalid on inglise keeles.