Protsessid teabenõuete, kaebuste ja vaiete käsitlemise kohta

Apellatsioon – Bureau Veritas Eesti OÜ poolt tehtud sertifitseerimisotsuse või Bureau Veritas Eesti OÜ või tema poolt sertifitseeritud organisatsiooni kohta esitatud kaebuse lahendamise otsuse vaidlustamine, mis on esitatud kirjalikult.

Kaebus – kirjalik kaebus, mis on esitatud ka Bureau Veritas Eesti OÜ või tema poolt sertifitseeritud organisatsiooni kohta.

Apellatsioone ja kaebusi saab esitada siin või saata postiaadressile (Tartu mnt. 24-22, 10115 Tallinn).

Kõik apellatsioonid ja kaebused vaatab läbi sertifitseerimise eest vastutaja ning määrab lahendamiseks pädeva töötaja, kes ei ole samal ajal seotud apellatsiooni või kaebuse esitanud organisatsiooni sertifitseerimisega. Vastame apellatsioonidele ja kaebustele kirjalikult viie tööpäeva jooksul, vajadusel esitame järelepärimise meie poolt sertifitseeritud organisatsioonile ning apellatsiooni ja kaebuse lahendamine võib seetõttu kauem kesta. Juhul, kui apellatsiooni või kaebuse osas tehtud otsus ei vasta apellatsiooni või kaebuse esitaja ootustele, edastame kõik apellatsiooni või kaebusega seotud materjalid Bureau Veritas Certification sertifitseerimisvaldkonna vastutavale isikule, kes koos sertifitseerimise eest vastutava komiteega teeb lõpliku otsuse.

Teabenõue – Taotlus sertifitseerimisasutuse või tema poolt sertifitseeritud organisatsiooni kohta.
Taotluse korral peab sertifitseerimisasutus esitama teabe järgneva kohta:
a) geograafilised piirkonnad, kus ta tegutseb;
b) antud sertifitseeringu staatus;
c) konkreetse sertifitseeritud kliendi nimi, seotud normdokument, käsitlusala ja geograafiline piirkond (linn ja riik).
Kõik teabenõuded ja taotlused tuleb esitada kirjalikult aadressile tallinn@ee.bureauveritas.com  või saata postiaadressile (Tartu mnt. 24-22, 10115 Tallinn). Vastame kirjalikult viie tööpäeva jooksul. Sertifitseeringu staatust võib kontrollida ka telefoni teel, helistades +372 667 6610.

Metsa ja puidu sertifitseerimisega seotud appelatsioonide ja kaebuste lahendamise kord