ISO 22000

ISO 22000 järgne toiduohutuse

juhtimissüsteemi

sertifitseerimine

Toiduohutuse juhtimissüsteemi ISO 22000 kasutuselevõtt on organisatsiooni strateegiline otsus, mis võib aidata parendada organisatsiooni toiduohutuse üldist tulemuslikkust.

ISO 22000 kõik nõuded on üldised ja mõeldud kasutamiseks toidu käitlemisahela kõikidele organisatsioonidele, olenemata nende suurusest ja keerukusest. Otseselt ja kaudselt seotud organisatsioonid hõlmavad söödatootjaid, loomatoidu tootjaid, viljakoristajaid, loomakasvatajaid, talunikke, lisandite tootjaid, toidu töötlejaid, müüjaid, toiduteenuse osutajaid, toitlustajaid, puhastus- ja desinfitseerimisteenuste osutajaid, transpordi, ladustamise ja laialiveo teenuste osutajaid ning seadmete, puhastus- ja desinfitseerimisvahendite, pakkematerjali jt toiduga kokku puutuvate materjalide tarnijaid, kuid ei piirdu ainult nendega.

Bureau Veritas'e poolt väljastatud ISO 22000 sertifikaat toetab teie püüdlust saavutada toiduohutuse kõrge tase.

MIKS PEAKS ORGANISATSIOON RAKENDAMA ISO 22000:2018 JUHTIMISSÜSTEEMI?

 • OHTUDE VÄLJASELGITAMINE JA VÄHENDAMINE

  arendades kogu organisatsioonis riskipõhist mõtlemist

 • SEISAKUTE VÄHENDAMINE JA TOOTE TAGASIKUTSUMISE VÄLTIMINE

  toiduohutuse parimate tavade rakendamise kaudu

 • RAHULDAB ORANISATSIOONI KONKREETSED VAJADUSED

  kohandades ISO 22000 teie erinõuetele

 • TÕSTAB TARBIJATE USALDUST

  teie toodete, protsesside ja teenuste ohutuse ülemaailmse tunnustamisega

Demonstreerige toiduohutust ISO 22000 standardiga

Rahalised ja maine tagajärjed teie kaubamärgile võivad olla kulukad. Tähtis on põhjalik ja ennetav toiduohutuse korraldus. ISO 22000 täpsustab juhiseid ja nõudeid toiduohutuse juhtimissüsteemi kavandamiseks, mis võimaldab toidutööstuses osalejatel toiduohutuse riske tuvastada ja ohjata. Bureau Veritas poolt väljastatud toiduohutuse juhtimissüsteemi ISO 22000 sertifikaat võimaldab teil näidata, et teie pühendumus toiduohutusele ületab seadusandlike nõudeid.

Vastavus tööstusharu standarditele kindlustab pääsu turule

ISO 22000 ühendab mitmeid riiklikke toiduohutusstandardeid üheks rahvusvaheliselt tunnustatud kohustuste ja nõuete kogumiks. ISO 22000 integreerib ka heade tootmistavade (GMP), ohuanalüüsi kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) ning teiste protseduuride ja standardite elemente. Seega on ISO 22000 toiduohutuse juhtimissüsteem rangem kui seadusandluse poolt tavaliselt nõutav. Standardil ISO 22000 põhineb ka ülemaailmse toiduohutuse algatuse (GFSI) sertifikaat FSSC 22000, mida nõuavad paljud maailma suuremad jaemüüjad ja tootjad.