Statements_cover

AVALDUSED PÕHIMÕTTED

Bureau Veritas on määratlenud eeskirjad ja põhimõtted, et tagada head tavad kogu organisatsioonis ning suhetes koostööpartneritega. Neid põhimõtteid kohaldatakse kontserni kõigi tütarettevõtete ja tegevüksuste suhtes.

 • Ettevõtte avaldused

  Eetikakoodeks                                                                                                                                       Lae alla

  Ettevõtte sotsiaalne vastutus                                                                                                          Lae alla

  Küberturvalisuse deklaratsioon                                                                                                    Lae alla

  Keskkonna deklaratsioon                                                                                                                Lae alla

  Kaasamise kohustus                                                                                                                          Lae alla

  Tervise, ohutuse, turvalisuse ja heaolu avaldus                                                                    Lae alla

  Kvaliteedi deklaratsioon                                                                                                                  Lae alla

 • Ettevõtte põhimõtted

  Tegevusega seotud

  Kliendikogemus                                                                                                                         Lae alla

  ISSP üleilmne infosüsteemi turvaplaan                                                                           Lae alla

  Turvakindlustuse kava                                                                                                             Lae alla

  Äripartnerite tegevusjuhend                                                                                                 Lae alla

  Privaatsusnõuetele vastavus – ülevaade                                                                         Lae alla

  Ettevõtete sotsiaalse vastutuse hoolsuskontroll enne omandamist                   Lae alla

  SOtsiaalsed

  Inimõiguste põhimõtted                                                                                                         Lae alla

  Kaasamispõhimõtted                                                                                                               Lae alla

  Väärtused, juhtimisootused                                                                                                  Lae alla

  Peamised ohutusreeglid                                                                                                         Lae alla

  Ettevõtete vastutuse ja filantroopia põhimõtted                                                        Lae alla

  Isikuandmete kaitse                                                                                                                Lae alla

  Õppimise, karjääri arendamise ja talendi põhimõtted                                            Lae alla

  Talendiotsingu põhimõtted                                                                                                 Lae alla

  I ja II rühma ametissemääramise põhimõtted                                                            Lae alla

  Ahistamisvastased põhimõtted                                                                                         Lae alla

  Töötajate esindamise põhimõtted                                                                                   Lae alla

  Paindlikkuse põhimõtted                                                                                                     Lae alla

  Bureau Veritase heaolu põhimõtted                                                                               Lae alla

  HSSE nõuete käsiraamat alltöövõtjatele                                                                     Lae alla

  ENVIRONMENT

  Tegevuse ökotõhususe põhimõtted                                                                               Lae alla