Better_environment_cover

PAREMA KESKKONNA KUJUNDAMINE

Iga päev aitame oma klientidel vähendada riske, eelkõige neid, mis on seotud keskkonnakaitse ja sotsiaalse vastutusega.

Samal ajal peame ise olema eeskujuks oma mõju vähendamisel ja parema keskkonna loomisel.

Meie eesmärk on näidata head eeskuju süsiniku jalajälje kahandamisel ja elurikkuse kaitsmisel.

Meie väärtusloome

 • kasvavad investeeringud ja uute tehnoloogiate kasutamine;
 • sertifikaat ISO 14001 vastutustundliku arengu ja edu saavutamiseks;
 • kliimalubaduse ja elurikkuse lubaduse allkirjastamine;
 • poliitika kujundamine: reisimine, hooned, paindlik töö, elurikkus ...

  Bureau Veritase panus ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisse:

  Image
  UN Sustainable Development goal number 13 with text in English

  Meie kohustused

  • viia oma põhimõtted ellu;
  • vähendada oma süsiniku jalajälge: 
   o uuendades sõidukiparki;
   o kahandades energiatarbimist oma rajatistes;
   o kohandades reisikäitumist;
   o vähendades kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja kohanedes kliimamuutustega;
  • toetada elurikkuse kaitset;
  • edendada ettevõtte sees ringmajandust.

   

  Rohelised teenused ja lahendused kestliku arengu heaks

  Vaata lisaks