cover_shaping_better_business_practices

Paremate äritavade kujundamine

Peaaegu kakssada aastat on olnud meie äritegevuse põhialus eetika.

See soodustab erapooletust ja õiglust meie igapäevategevuses.

Paremate äritavade kujundamine on vajalik, et edendada vastutustundlikku arengut, kaitsta inimõigusi ja luua usalduslik keskkond.

Bureau Veritas püüab toetada oma kliente kestlikul väärtusloome teekonnal ja kaubamärgi kaitsmisel.

Meie väärtusloome

Bureau Veritase panus ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisse:

Image
UN Sustainable Development goal number 16 with text in English © Bureau Veritas

 

Meie kohustused

  • jätkata asjakohaste TIC-teenuste kujundamist klientidele ja ühiskonnale, sealhulgas tarneahelate jätkusuutlikkuse ja küberturvalisuse vastavushindamise valdkonnas;
  • järgida kõrgeid eetikastandardeid;
  • kaasata sidusrühmi kontserni sotsiaalse vastutuse programmi;
  • järgida inimõiguste põhimõtteid;
  • võidelda korruptsiooni vastu.

Rohelised teenused ja lahendused kestliku arengu heaks

Vaata lisaks